Skriveverksted

Ibsen fikk i sin tid dårlig karakter i norsk stil til artium. Det sier litt om at kreativ skriving er vel så mye et spørsmål om erfaring og håndverk som om talent.

Vekk forfatteren i deg! På dette skrivekurset får du inspirasjonen og verktøyene du trenger for å kunne formidle ideene dine gjennom tekst. Du blir inspirert til å skrive en levende og godt oppbygd tekst ved hjelp av litterære verktøy.  

Sted Bergen

Endre

Varighetett semester
Pris3 840,-

Om kurset

Dette lærer du

På kurset vil vi i hovedsak konsentrere oss om:

 • karakterbygging/karakterskildring
 • dialoger/monologer/tankestrøm
 • å skrive med sansene: sansing/observasjon
 • anslaget til novelle/biografi.

Vi øver inn teknikker for å bekjempe klisjeer, skjønnlitterære forfatteres kanskje største fiende. Du lærer å finne din egen stemme. Dette kurset er mer praktisk enn teoretisk lagt opp og skal også hjelpe deg til større selvsikkerhet og trygghet i skrivesituasjonen.

Hvem er kurset for

Kurset er først og fremst for deg som er skrivelysten og  som ønsker å arbeide mer med egne tekster, samt lære øvelser som stimulerer skrivelyst og fantasi. Det er også for deg som som ønsker å bli flinkere til å vurdere dine egne og andres tekster og som ønsker å bli mer bevisst på ulike litterære virkemidler.

Gjennomføring

Kurset består av forelesninger fulgt av skriveøvelser og inspirasjonsøvelser. Mellom hver kurskveld blir det gitt hjemmeoppgaver som presenteres og kommenteres i klassen.

Lærere

Lærer har erfaring i å veilede andre i skriveprosessen.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte. 

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg kurs

 • Pris 3840
 • Timer 32
 • Tidspunkt 17.00 - 20.15
 • Sted Bergen Sentrum
 • Dager Ons
 • Start04.09.2019
 • Slutt11.12.2019
Datoene for kurset er: 4/9 - 18/9 - 2/10 - 16/10 - 30/10 - 13/11 - 27/11 - 11/12.