Skriveverksted

Ibsen fikk i sin tid dårlig karakter i norsk stil til artium. Det sier litt om at kreativ skriving er vel så mye et spørsmål om erfaring og håndverk som om talent.

Vekk forfatteren i deg! På dette skrivekurset får du inspirasjonen og verktøyene du trenger for å kunne formidle ideene dine gjennom tekst. Du blir inspirert til å skrive en levende og godt oppbygd tekst ved hjelp av litterære verktøy.  

Om kurset

Dette lærer du

På kurset vil vi i hovedsak konsentrere oss om:

  • karakterbygging/karakterskildring
  • dialoger/monologer/tankestrøm
  • å skrive med sansene: sansing/observasjon
  • anslaget til novelle/biografi.

Vi øver inn teknikker for å bekjempe klisjeer, skjønnlitterære forfatteres kanskje største fiende. Du lærer å finne din egen stemme. Dette kurset er mer praktisk enn teoretisk lagt opp og skal også hjelpe deg til større selvsikkerhet og trygghet i skrivesituasjonen.

Hvem er kurset for

Kurset er først og fremst for deg som er skrivelysten og  som ønsker å arbeide mer med egne tekster, samt lære øvelser som stimulerer skrivelyst og fantasi. Det er også for deg som som ønsker å bli flinkere til å vurdere dine egne og andres tekster og som ønsker å bli mer bevisst på ulike litterære virkemidler.

Gjennomføring

Kurset består av forelesninger fulgt av skriveøvelser og inspirasjonsøvelser. Mellom hver kurskveld blir det gitt hjemmeoppgaver som presenteres og kommenteres i klassen.

Lærere

Lærer har erfaring i å veilede andre i skriveprosessen.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte. 

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Skriveverksted

Vekk forfatteren i deg! På dette skrivekurset får du inspirasjonen og verktøyene du trenger for å kunne formidle ideene dine gjennom tekst. Du blir inspirert til å skrive en levende og godt oppbygd tekst ved hjelp av litterære verktøy.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.00 - 20.15
Dager:
Ons
Start:
02.09.2020
Slutt:
09.12.2020
Kursid:
3492295008