Litteraturkurs: Døden i litteratur

Dette er kurset er for deg som elsker å lese døden i litteratur.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Etter kurset skal du ha fått økt forståelse for hvordan vi gjennom litteraturen kan finne et språk for døden og det tilhørende mørke. 

  • Du får en introduksjon til dødsbegrepet hos den franske filosofen Maurice Blanchot, som mener døden kan sanses i litteraturen gjennom bildespråket.
  • Med utgangspunkt i Blanchots tanker om døden, tar vi så for oss den danske forfatteren Josephine Klougarts forfatterskap. Klougarts forfatterskap tematiserer døden og mørket, men også hvor vanskelig det er å skille døden og mørket fra kjærligheten og lyset
  • Vi kommer vi også til å ta for oss annen litteratur, som for eksempel den finske forfatteren Laura Lindstedts roman Oneiron (2017)

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som vil få en bedre forståelse for litteratur og som liker å diskutere med andre.

Gjennomføring

Kurset veksler mellom korte forelesninger og diskusjon i gruppen. du må være forberedt på å lese noe litteratur mellom samlingene.

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning, eller virtuelt klasserom.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du ønsker. 

Lærere

Lærer på kurset er Kirstine Marie Riis-Westergaard. Hun har en Mastergrad i litteratur, og har et stort engasjement innenfor litteraturformidling.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss