Kreativ skrivekurs

Vekk forfatteren i deg! På dette skrivekurset får du inspirasjonen og verktøyene du trenger for å kunne formidle ideene dine gjennom tekst. Du blir inspirert til å skrive en levende og godt oppbygd tekst ved hjelp av litterære verktøy. Kurset tilbys både som klasseromskurs og som nettbasert kurs. 

Om kurset

Dette lærer du

Gjennom en kombinasjon av teori og praksis lærer du om:

  • å spisse ideen/sjangre
  • dramaturgi
  • fortellerstemmen
  • karakterbygging
  • dialog
  • prosjektbeskrivelse/utgivelse

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har en bokidé men som mangler kunnskap og trygghet rundt det å formidle en skjønnlitterær historie.

Gjennomføring

Kurset tilbys både som klasseromskurs og nettbasert kurs.

Klasseromskurs: Undervisningen består av forelesninger fulgt av skriveøvelser og inspirasjonsøvelser. I løpet av kurset skal du tydeliggjøre din egen bokidé, parvis og i plenum, både muntlig og skriftlig.

Til hver kurskveld blir det gitt hjemmeoppgaver som skal sendes til en makker på kurset. Makkeren gir en tilbakemelding i plenum.

Nettbasert kurs: Du får tilgang til Folkeuniversitetets læringsplatform med skriftlig innføring i seks emner. Videre får du individuell Skype-samtale med lærer, 45 minutter per emne. Til hvert emne følger det inspirasjonsøvelser og en innsendingsoppgave som sendes lærer for individuell tilbakemelding.

Lærere

Lærer på kurset er forfatter, skuespiller og journalist Tove Skagestad. Tove har holdt skrivekurs for Folkeuniversitetet flere ganger og får gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Du har valgt:

Kreativt skrivekurs - Nettbasert privatundervisning

Vekk forfatteren i deg! På dette skrivekurset får du inspirasjonen og verktøyene du trenger for å kunne formidle ideene dine gjennom tekst. Du blir inspirert til å skrive en levende og godt oppbygd tekst ved hjelp av litterære verktøy. Kurset er nettbasert og inneholder 6 emner, 6 individuelle skypesamtaler på 45 minutter og 6 skriftlige innleveringer. Tilgangen til kurset gjelder for 3 måneder. Lærer er Tove Skagestad. Se presentasjon av kurset her https://youtu.be/Piy9o2bPIgQ

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
9800
Kursid:
3522438516

Lignende kurs

Kreativt skrivekurs - V22

Vekk forfatteren i deg! På dette skrivekurset får du inspirasjonen og verktøyene du trenger for å kunne formidle ideene dine gjennom tekst. Du blir inspirert til å skrive en levende og godt oppbydt tekst ved hjelp av litterære verktøy.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
4760
Undervisningstimer:
16
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Dager:
Tor
Start:
10.02.2022
Slutt:
24.02.2022
Kursid:
3775950484