Dikt og diktanalyse

Dette er litteraturkurs for deg som elsker å lese dikt og diktanalyse.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

  • Etter kurset har du lært om lyrikken som sjanger og hvordan du kan analysere dikt fra ulike epoker og forfatterskap.

  • Du lærer om ulike begreper som brukes i diktanalyse, med vekt på hvordan de språklige bildene i diktene underbygger meningen i teksten

  • Vi tar for oss ulike dikt, analyser og diskuterer ulike tolkninger. 

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som vil få en bedre forståelse for lyrikk og som liker å diskutere litteratur med andre.

Gjennomføring

Kurset veksler mellom korte forelesninger og diskusjon i gruppen. Du må være forberedt på å lese noe litteratur mellom samlingene.

Undervisningen tilbys som klasserom eller virtuelt klasserom. Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du ønsker. 

Lærere

Lærer på kurset er Kirstine Marie Riis-Westergaard. Hun har en Mastergrad i litteratur, og har et stort engasjement innenfor litteraturformidling.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss