Kunstkurs: Europeisk kunsthistorie del 2

På dette kurset får du oversikt over de viktige tendensene og bevegelsene i den vestlige kunsten og arkitekturen fra 1800 til vår tid.

Om kurset

Dette lærer du

Etter opplysningstidens rasjonale, revolusjoner, helter og anti-helter søkes en nyvunnet frihet. Ikke bare politisk; tanker, handlinger og smak skulle næres av følelser og individualitet.

Kurset presenterer de ulike epokene; romantikk og realisme, modernisme og postmodernisme, som momenter i en historie om moderniteten i den vestlige kunsttradisjonen.

Kurset vil i hovedsak fokusere på de ulike epokenes stiluttrykk, ikonografi og motivkretser, og i tillegg se disse i forhold til en bredere historisk, kulturell og estetisk kontekst.

Vi går gjennom:

  • Tilbakeblikk og forutsetninger for 1800- tallets maleri
  • Romantikken
  • Realismen
  • Impresjonismen
  • Symbolismen
  • Post-impresjonismen og Ekspresjonismen
  • Edvard Munch
  • Kubismen, Futurismen, dadaismen og surrealismenModernismen og postmodernismen

 Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er interessert i kunsthistorie og som ønsker å utvikle din kunstforståelse.

Gjennomføring

Undervisningen foregår i form av forelesninger, quiz og diskusjoner med utgangspunkt i blant annet lysbilder.

Lærere

Alle våre lærere i kunsthistorie er kunsthistorikere med pedagogisk utdanning og/eller erfaring.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Kunstkurs: Europeisk kunsthistorie, del 2

Dette kurset vil gi deg en oversikt over de viktige tendensene og bevegelsene i den vestlige kunsten og arkitekturen fra 1800 til vår tid. Lærer på kurset er Anne Kristine Sollund

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
4700
Undervisningstimer:
27
Tidspunkt:
17.15 - 20.00
Dager:
Man
Start:
07.09.2020
Slutt:
16.11.2020
Kursid:
3533010484