Kunsthistorie: Renessansen

På dette kurset får du en fordypning i renessansens arkitektur og billedkunst i perioden fra ca. 1300 til 1600. Du lærer både om kulturen, og de idéhistoriske sammenhengene verkene oppstår i.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Renessansen er perioden hvor kunstnere som Giotto, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, Alberti, Bramante og flere med dem ga kunsten den form som var rådende frem til modernismen. På kurset får du en grundig innføring i europeisk kunst og arkitektur i renessansen. Du lærer om de viktigste verkene, kunstnere, tendenser og stiluttrykk i perioden, og lærer deg å se disse i en kulturell og estetisk kontekst.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er interessert i kunsthistorie og som ønsker å utvikle din kunstforståelse.

Gjennomføring

Undervisningen foregår i form av forelesninger, med vekt på sentrale trekk og verk ved renessansen.

Lærere

Lærer på kurset er kunsthistoriker Mette Christin Lund.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss