Kunsthistorie: Renessansen

På dette kurset får du en fordypning i renessansens arkitektur og billedkunst i perioden fra ca. 1300 til 1600. Du lærer både om kulturen, og de idéhistoriske sammenhengene verkene oppstår i.

Sted

Endre

Varighetett semester
Pris4 950,-

Om kurset

Dette lærer du

Renessansen er perioden hvor kunstnere som Giotto, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, Alberti, Bramante og flere med dem ga kunsten den form som var rådende frem til modernismen. På kurset får du en grundig innføring i europeisk kunst og arkitektur i renessansen. Du lærer om de viktigste verkene, kunstnere, tendenser og stiluttrykk i perioden, og lærer deg å se disse i en kulturell og estetisk kontekst.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er interessert i kunsthistorie og som ønsker å utvikle din kunstforståelse.

Gjennomføring

Undervisningen foregår i form av forelesninger, med vekt på sentrale trekk og verk ved renessansen.

Lærere

Lærer på kurset er kunsthistoriker Mette Christin Lund.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

  • Pris 4950
  • Timer 30
  • Tidspunkt 17.30 - 20.30
  • Sted Folkeuniversitetet Asker
  • Dager Ons
  • Start11.09.2019
  • Slutt27.11.2019
Innføring i den italienske renessansens arkitektur og billedkunst i perioden ca.1300-1600 og dens innflytelse ellers i Europa. Renessansen er perioden hvor kunstnere som Giotto, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, Tizian, Alberti, Bramante og flere med dem ga kunsten den form som var rådende frem til modernis-men og senere. Vi vektlegger både kulturen rundt og den idéhistoriske sammen-hengen verkene oppstår i.Foreleser: Mette C Lund, cand.philol.i kunsthistorie.