Kunsthistorie: Nederlandsk gullalder

Den nederlandske gullalderen; et fordypningskurs i maleriet på 1600-tallet i Nederland/Holland, hvor vi skal se på de forskjellige genrene som dominerte maleriet i denne perioden.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Kunsten i dette området gjennomgikk en utvikling som var svært forskjellig fra den kunsten som rådet syd for Alpene, for eksempel i Italia. Kirken og aristokratiet var i hovedsak oppdragsgivere for kunsten i de katolske landene; i  det reformerte Nederland var det velstående handelsfolk og borgere som spilte denne rollen. Ut av dette oppstår det en kunst som i større grad er basert på den synlige virkelighet, noe som også gir seg utslag i et vell av genrer – stilleben, folkelivsmaleri, portretter, landskap – med andre ord så presenteres dagliglivet og humøret kommer også inn i kunsten. Vi skal stifte kjennskap med malere som Rembrandt, Rubens, Vermeer og Frans Hals og se på deres bidrag til den senere kunsten i Europa.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er interessert i kunsthistorie og som ønsker å utvikle din kunstforståelse.

Gjennomføring

Undervisningen foregår i form av forelesninger og diskusjoner med utgangspunkt i blant annet lysbilder.

Lærere

Alle våre lærere i kunsthistorie er kunsthistorikere med pedagogisk utdanning og/eller erfaring.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss