Kunsthistorie: Britisk kunst

På dette kurset får du en oversikt over britisk kunst og arkitektur og hvordan denne har øvet stor innflytelse på resten av Europa.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

De britiske øyer har en lang tradisjon innenfor visuelle kunst. Middelalderens maleri og arkitektur utgjør en sterk nasjonal tradisjon som har hatt  stor innflytelse på resten av Europa, som Lindisfarne-evangeliet, Bayeux-teppet og Durham-katedralen.

I tiden etter middelalderen er det i begynnelsen utenlandske kunstnere som dominerer, for eksempel tyskeren Holbein og nederlenderne Rubens og Van Dyck.

På 1700-tallet er det kunstnere som Hogarth, Reynolds og Gainsborough som gir uttrykk for det nye og styrkede britiske imperiet, noe vi kan se uttrykt både med stort alvor og løssluppen satire.

Constable, Turner og Pre-Rafaelittene er pionerene vi møter på begynnelsen av 1800-tallet. De bidrar til at England på nytt blir premissleverandør for den visuelle kunsten ellers i Europa og fortsetter å være det  inn i moderne tid?

Innenfor arkitekturen skal vi se på det som er typisk britisk: Den normanniske arkitekturen og den gotiske perpendikulærstilen som igjen danner grunnlaget for de senere historiske stilartene som dominerer på 1800-tallet.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er interessert i kunsthistorie og som ønsker å utvikle din kunstforståelse.

Gjennomføring

Undervisningen foregår i form av forelesninger og diskusjoner med utgangspunkt i lysbilder.

Lærere

Alle våre lærere i kunsthistorie er kunsthistorikere med pedagogisk utdanning og/eller erfaring.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss