Kurs i bekymringsmestring

Mange strever med stress, bekymringer og angst i hverdagen. Dette kan ta stor plass og redusere livskvaliteten.

Kurs i Bekymringsmestring har som formål å hjelpe mennesker til en mer avslappet hverdag. Kurset har dokumentert effekt.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Kurset bygger på prinsipper fra metakognitiv terapi, mindfulnessbaserte terapier og emosjonsfokusert terapi. 

Kurset er utviklet og kvalitetssikret av psykologene Serina Vorland og Eirik J. Sollie.

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som ønsker hjelp til å få en mer avslappet hverdag.

Gjennomføring

Kurset inneholder teori så vel som praktiske øvelser  og hjemmeoppgaver. Du får kurshefte med teori, oppgaver og øvelser.  9 ukentlige undervisningssamlinger på 2,5 timer + 1 oppfølgingssamling og ukentlige hjemmeoppgaver.  For å få maksimalt utbytte av kurset er det viktig at kursdeltaker deltar på hver samling, samt gjennomfører de ukentlige hjemmeoppgavene.

Lærere

Kurset holdes av en sertifisert instruktør. 

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss