Jegerprøven

Jegerprøven er obligatorisk for deg som skal jakte på vilt i Norge. For å melde deg opp til prøven må du først ha deltatt på et teoretisk og praktisk kurs.

Sted

Endre

Varighetett semester

Om studiet

Hva lærer du

Kurset gir deg grunnkunnskap om vilt, våpen, lovverk og jaktutøvelse og består av ni (9) samlinger:

 • jakt og holdninger - grunnprinsipper og regler for human og sikker jakt
 • våpen og våpenlovgivning
 • human og sikker jakt i praksis
 • artskunnskap
 • lover og forskrifter
 • skyting og fangst
 • jaktformer og ettersøk
 • jakthunder og dressur
 • ivaretakelse av viltet

Etter kurset skal du ha tilegnet deg kunnskaper for å kunne drive jakt og fangst på en sikker og forsvarlig måte og være godt forberedt til å ta jegerprøven.

Hvem er kurset for

Dette kurset er for deg som er interessert i jakt og fangst. Er du 14 år kan du avlegge eksamen, men du får ikke jegeravgiftskort før du har fylt 16 år. Fra 16 år får du delta på småviltjakt etter bestått eksamen. Fra du har fylt 18 år får du delta på storviltjakt etter å ha bestått eksamen.

Gjennomføring

Klasseromsundervisning, praktiske øvelser, veiledning og demonstrasjon. Samling 4, 5 og 8 kan gjennomføres som e-læring. Emne 6 foregår ute og skal være på 6 timer. Du må ha deltatt på alle samlingene for å gå opp til jegerprøven.

Lærere 

Lærerne våre er autoriserte jegerprøveinstruktører. 

Studieplan/Læreplan

Studieplan, Jegerprøven.

Eksamen

Jegerprøven  er en elektronisk prøve som består  av 50 spørsmål med 3 svaralternativer til hvert spørsmål. 80 % av svarene må være riktig besvart for å bestå eksamen. Det blir stilt spørsmål innenfor alle relevante emner som omfattes av jegerprøve-kurset.

Det er kommunen som er ansvarlig for å  arrangere prøven. Dersom du består jegerprøven, blir du registrert som jeger i Jegerregisteret i Brønnøysund. To til fem dager etter registreringen vil du få tilsendt et jegeravgiftskort i posten.

 

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Søk om plass

Velg kurs

 • Pris 2500
 • Timer 30
 • Tidspunkt 18.00 - 21.00
 • Sted Folkeuniversitetet Nord avd Midt-Troms
 • Start06.11.2017
 • Slutt19.11.2017
9 samlinger: Mandag 6.nov.1800-2100Tirsdag 7.nov.1800-2100Onsdag 8.nov.1800-2100Torsdag 9.nov.1800-2100Mandag 13.nov.1800-2100Tirsdag 14.nov.1800-2100Onsdag 15.nov.1800-2100Torsdag 16.nov.1800-2100Søndag 19.nov.0900-1600 (uteEksamensgebyr til Miljødirektoratet kr.300 kommer i tillegg til kursavgiften.