Sør-Øst (Buskerud, Vestfold, Telemark og Asker kommune)

Hovedkontor i Sandefjord

Bor du i fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud eller i Asker kommune finner du oss på følgende 8 studiesteder - Asker, Drammen, Kongsberg, Gol, Hønefoss, Tønsberg, Sandefjord og Skien.

Her finner du oss

  • Asker
  • Drammen
  • Kongsberg
  • Gol
  • Hønefoss
  • Tønsberg
  • Sandefjord
  • Skien
  • Regionkontor Sør-Øst

Les mer om oss

Ansatte

Anne Marie Gjems
Bedriftsrådgiver
924 62 051
amg@folkeuniversitetet.no
Berit Farmen
Studierådgiver for høgskole og mesterutdanning
918 62 969
bsf@folkeuniversitetet.no
Edit Skattør
Studierådgiver for språk, kultur og fritid
940 10 799
ska@folkeuniversitetet.no
Eili Bakketun
Rektor Fagskole helse
400 45 042
eib@folkeuniversitetet.no
Elin Pareliussen
Studierådgiver for språk, kultur og fritid
33 42 78 20
vestfold@folkeuniversitetet.no
Ellen Kværna
Studierådgiver for kultur og fritid
979 79 067
ekv@folkeuniversitetet.no
Eva Røvik
Bedrifts- og studierådgiver
976 80 052
epr@fu.no
Gøril Rogne
Studierådgiver for videregående skole og yrkesrettede kurs
971 23 131
rog@folkeuniversitetet.no
Hilde Nordahl
Bedriftsrådgiver
911 46 436
hn@folkeuniversitetet.no
Kirvil Schultz
Bedriftsrådgiver
414 17 066
kir@folkeuniversitetet.no
Kristin Hjelle
Faglig leder for språk, kultur og fritid
940 12 165
khj@folkeuniversitetet.no
Kristine Andrea Bergh
Studierådgiver for høgskole og mesterutdanning
473 18 247
krbe@folkeuniversitetet.no
Laurie Lillefjære
Studierådgiver
913 06 851
lil@folkeuniversitetet.no
Marianne Irgens
Studierådgiver for videregående skole og yrkesrettede kurs
412 02 640
mir@folkeuniversitetet.no
Mona Andersen
Studierådgiver for videregående skole og yrkesrettede kurs
995 26 893
mon@folkeuniversitetet.no
Monica Fjellsøy
Studierådgiver for fagskole helse
907 77 476
fmo@folkeuniversitetet.no
Nina Anette Bækkelund
Studierådgiver for språk, kultur og fritid
958 05 767
niba@folkeuniversitetet.no
Ole Gunnar Svendsen
IKT-ansvarlig
909 90 838
ogs@folkeuniversitetet.no
Randi Utti
Faglig leder for videregående skole og yrkesrettede kurs
940 19 910
rut@folkeuniversitetet.no
Siri Venås Kvikstad
Studierådgiver
916 31 578
svk@folkeuniversitetet.no
Tove Iren Storfjord
Studierådgiver Asker norsk
412 23 086
sto@folkeuniversitetet.no
Tove Næss Lien
Faglig leder for høgskole og mesterutdanning
957 59 888
tnl@folkeuniversitetet.no
Wenche Almnes
Rektor Asker norsk
930 23 257
wca@folkeuniversitetet.no
Sam Joensen
Undervisningsinspektør Asker norsk
413 93 762
sajo@folkeuniversitetet.no
Elsa Christine Gram
Regionleder
901 19 275
elgr@folkeuniversitetet.no
Birte Svenssen
Leder drift
918 08 311
bisv@folkeuniversitetet.no
Hilde Bråten
Markedskoordinator
922 19 097
hibr@folkeuniversitetet.no