Nord

Nord (Troms, Finnmark og Svalbard)

Vårt regionkontor i sentrum av Tromsø

484 81 805 / 77 62 44 10

Besøksadresse:
Prostneset Næringspark
Sjøgata 2 - (inngang nord fra Bankgata)
Postadresse:
Postboks 248, 9253 Tromsø

Org. nr. 975 411 788

Her finner du oss

  • Tromsø
  • Midt-Troms
  • Harstad
  • Indre Sør-Troms

Ansatte

Hilde Widding
Avdelingsleder, Tromsø
484 81 806
hiwi@folkeuniversitetet.no
Ann-Kristin Eidissen
Avdelingsleder, Midt-Troms
940 22 907
inord@fu.no
Heidi Waade
Studiekonsulent, Midt-Troms
940 22 907
inord@fu.no
Rune Leines
Avdelingsleder, Harstad
77 06 37 88 / 924 06 318
rune.leines@folkeuniversitetet.no
Yulia Rabben
Studiekonsulent, Harstad
77 06 37 88
harstad@fu.no
Gunn Laila Johansen
Avdelingsleder, Indre Sør-Troms
905 92 291
gunn.laila.johansen@fu.no
Ann-Jorunn Strømmesen
Regionsleder
412 12 082
ajs@folkeuniversitetet.no
Odd-Gunnar Hogseth
Bedrifts-og studierådgiver
484 81 805
tromso@folkeuniversitetet.no