Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Logistikkoordinator H2020 - Bergen

Dette studiet er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor logistikk. Etter studiet skal du ha kunnskap om ulike sider ved logistikk og sentrale temaer som verdi- og forsyningskjeder, vareflyt, Supply Chain Management. Du lærer også om lover og regler som er relevant for bransjen og får en grunnleggende forståelse om bedriftsøkonomisk teorier og digitaliseringsprosesser.Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Bergen
Samlet pris:
53000
Undervisningstimer:
360
Kursstart:
07.09.2020
Kursslutt:
31.05.2022
Tidspunkt:
16.15 - 20.00
Kursid:
3539585008
Les mer Meld deg på

Mesterutdanningen - Bedriftsledelse Tønsberg H20/V21

Bedriftsledelse er det første av to emner i Mesterutdanningen. Faget er felles for alle mesterfagene og legger grunnlaget for emne to: faglig ledelse. Du får en god innføring i etablering, markedsføring, bedriftsøkonomi og ledelse.Faget også relevant for deg som ønsker en lederutdanning, selv om du ikke skal ta mesterbrev.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Tønsberg
Samlet pris:
27500
Undervisningstimer:
180
Kursstart:
21.09.2020
Kursslutt:
24.05.2021
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Kursid:
3543653117
Les mer Meld deg på

Mesterutdanningen Bedriftsledelse

Bedriftsledelse er det første av to emner i Mesterutdanningen. Faget er felles for alle mesterfagene og legger grunnlaget for emne to: faglig ledelse. Du får en god innføring i etablering, markedsføring, bedriftsøkonomi og ledelse.Faget også relevant for deg som ønsker en lederutdanning, selv om du ikke skal ta mesterbrev.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Gol
Samlet pris:
27500
Undervisningstimer:
180
Kursstart:
08.09.2020
Kursslutt:
27.05.2021
Tidspunkt:
09.00 - 16.00
Kursid:
3471403550
Les mer Meld deg på

Økonomistyring

På dette kurset kombinerer vi virtuell klasseromsundervisning med nettbasert undervisning. Slik utnytter vi styrken i både digitale og ikke-digitale undervisningsmetoder.Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale bedriftsøkonomiske begrep, modeller og sammenhenger. Du lærer å bruke Excel i økonomiske analyser. Kurset har en praktisk tilnærming.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Oslo
Samlet pris:
5500
Undervisningstimer:
27
Kursstart:
08.09.2020
Kursslutt:
02.11.2020
Tidspunkt:
18.00 - 21.00
Kursid:
3516610101
Les mer Meld deg på

Produksjonsledelse - Trondheim

Produksjonsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. Du lærer om teorier innen produksjons- og prosessledelse, læring i organisasjoner, teambygging, og hvordan organisere og lede produksjonsstyrte arbeidsoppgaver.25 plasser er offentlig finansiert.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
TRONDHEIM
Samlet pris:
53000
Undervisningstimer:
360
Kursstart:
07.09.2020
Kursslutt:
31.05.2022
Tidspunkt:
16.00 - 21.00
Kursid:
3467227011
Les mer Meld deg på

Produksjonsledelse 60 stp H2020 - Oslo

Produksjonsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. Du lærer om teorier innen produksjons- og prosessledelse, læring i organisasjoner, teambygging, og hvordan organisere og lede produksjonsstyrte arbeidsoppgaver.25 plasser er offentlig finansiert.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Oslo
Samlet pris:
53000
Undervisningstimer:
360
Kursstart:
07.09.2020
Kursslutt:
31.05.2022
Tidspunkt:
16.00 - 21.00
Kursid:
3554630101
Les mer Meld deg på

Prosjektledelse - Trondheim

Prosjektledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. Du lærer om teorier innen prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektorganisering.25 plasser er offentlig finansiert.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
TRONDHEIM
Samlet pris:
53000
Undervisningstimer:
360
Kursstart:
07.09.2020
Kursslutt:
31.05.2022
Tidspunkt:
16.15 - 20.15
Kursid:
3467197011
Les mer Meld deg på

Prosjektledelse 60 stp H2020 - Oslo

Prosjektledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. Du lærer om teorier innen prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektorganisering.25 plasser er offentlig finansiert.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
TRONDHEIM
Samlet pris:
53000
Undervisningstimer:
360
Kursstart:
07.09.2020
Kursslutt:
31.05.2022
Tidspunkt:
16.15 - 20.15
Kursid:
3554647011
Les mer Meld deg på

Psykisk helsearbeid Trondheim H2020

Fra 2020 innlemmes fagskoler inn i Samordna opptak.Søknad om opptak til denne utdanningen må derfor gjøres via samordna opptak, www.samordnaopptak.no.Det vil være kontinuerlig opptak for ledige studieplasser frem til studiet er fulltegnet eller studiet starter.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Lillestrøm
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
471
Kursstart:
Høsten 2020
Kursslutt:
17.06.2022
Tidspunkt:
10.00 - 15.00
Kursid:
3563642000
Les mer Meld deg på

Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning

Fra 2020 innlemmes fagskoler inn i Samordna opptak.Søknad om opptak til denne utdanningen må derfor gjøres via samordna opptak, www.samordnaopptak.no.Det vil være kontinuerlig opptak for ledige studieplasser frem til studiet er fulltegnet eller studiet starter.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Bergen
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
471
Kursstart:
Høsten 2020
Kursslutt:
14.06.2022
Tidspunkt:
09.00 - 15.00
Kursid:
3559705008
Les mer Meld deg på