Kombinert undervisning

Her kombinerer vi klasseromsundervisning og/eller virtuell klasseromsundervisning med nettbasert undervisning. Slik utnytter vi styrken i både digitale og ikke-digitale undervisningsmetoder.