Fagskoler

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir studiepoeng og kompetanse som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet.

Hvor ønsker du å ta studiet?

Ønsker du å ta nettstudier