Regnskapskonsulent (60 stp.)

Regnskapskonsulent er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor regnskap og lønn. Utdanningen kvalifiserer til å jobbe med regnskapsføring og lønnskjøring i både privat og offentlig sektor. Utdanningen gir, etter en del praksis, også kompetanse til å jobbe som controller, internrevisor eller som mellomleder og veileder for medarbeidere innen regnskap og lønn.

Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Studiet består av følgende emner:

Studieår 1

Obligatoriske emner (30 stp):

 • Økonomistyring, 7,5 stp
 • Regnskapsføring, 7,5 stp
 • Lønn og Personal, 7,5 stp
 • Årsregnskap, 7,5 stp

Studieår 2

Obligatoriske emner (30 stp):

 • Digitalisering og endringsledelse, 7,5 stp
 • Budsjettering og analyse, 7,5 stp
 • HR og arbeidsrett, 7,5 stp
 • Risikostyring og internkontroll, 7,5 stp

Hvem er studiet for

Studiet passer for deg som ønsker grunnleggende utdanning innen regnskap og lønn. 

Opptak

Opptak til Regnskapskonsulent foretas én gang i året til høstsemesteret. Opptakskravet er fullført og bestått videregående opplæring med:

 • generell studiekompetanse eller
 • yrkesfaglig studieretning, med fagbrev innenfor programområde for salg, service og sikkerhet.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse på søkeren kunne dokumentere realkompetanse tilsvarende det formelle opptakskravet. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.

Opptak for søkere med utenlandsk utdanning

 • Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole, yrkesfaglig utdanningsprogram (fagbrev eller vitnemål) eller generell studiekompetanse.
 • Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende Norsk vg1 studieforberedende, Norsk vg2 yrkesfaglige studieprogram eller B2 etter det europeiske rammeverket, dvs. bestått Test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten») eller Norskprøven med B2 i alle delprøver. 

Gjennomføring

Utdanningen går over to år på deltid. Du kan velge mellom klasseromsundervisning, virtuelt klasserom eller nettstudier.

Du får en faglig gjennomgang av de ulike temaene, kombinert med gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon. I løpet av studiet vil du også jobbe med en prosjektoppgave hvor teori, praksis og erfaringer knyttes sammen.

Lærere

Alle våre lærere har utdanning og yrkeserfaring i det faget de underviser i. I tillegg har alle våre lærere pedagogisk kompetanse.

Studieplan/Læreplan

Finansiering

Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. Elektronisk søknad sendes til www.lanekassen.no.

Eksamen

Det skal avlegges eksamen i hvert emne og det vil være ulike eksamensformer: skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen og prosjektoppgave.

Før du kan avlegge eksamen må du ha fått godkjent obligatoriske arbeidskrav i form av minst en øvingsoppgave per emne. Du må i tillegg ha minimum 75% deltakelse på eksamensrettet skrivekurs. Vurderingsutrrykket er karakterskalaen A-F. karakteren skal fremgå av vitnemålet.