Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming

Fagutdanningen kvalifiserer deg til å jobbe med mennesker med ulike psykiske funksjons- og utviklingshemminger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner.

Du får kunnskap om både utviklingshemming generelt samt psykisk helse og sykdommer som oppstår ved generell aldring hos denne pasientgruppen.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Disse temaene inngår i utdanningen:

  • Felles grunnlagsmodul
  • Syndromer, diagnoser, målrettet miljøarbeid
  • Organisering, system og ledelse
  • Lovverk/individuell plan
  • Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Informasjon om opptak, studier og eksamen for Oslo, Akershus og Østfold.

Hvem er studiet for

Utdanningen passer for deg som har fullført videregående opplæring innen helse- og oppvekstfag og som ønsker spisskompetanse i faget Psykiske lidelser og aldring for personer med utviklingshemming. Har du ikke formell utdanning i ett av disse yrkene kan du søke på bakgrunn av realkompetanse. Du må i tillegg ha ferdigheter i norsk tilvarende B2.

Søknad/betingelser

Du må laste opp nødvendig dokumentasjon og legge ved søknaden elektronisk samtidig som du søker. Søknader som ikke har vedlagt dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning. Undervisningen er basert på samlinger, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Du skal også gjennomføre 50 dagers praksis i løpet av utdanningen. Praksisen kan gjennomføres på eget arbeidssted der arbeidsoppgaver er innenfor fagfeltet.
Undervisning går på deltid over to år.   

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

Stedbasert undervisning er gratis, du betaler kun for bøker. I tillegg kommer en semesteravgift på kr 450 per semester som faktureres ved opptak, deretter en gang per år.

Utdanningen  er godkjent i Lånekassen for lån og stipend.

Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no

Eksamen

Du går opp til fire tverrfaglige eksamener. Avsluttende eksamen er en fordypningsoppgave med muntlig høring.

For å få vitnemål må du:

  1. ha bestått eksamen
  2. ha møtt frem på minimum 75% i undervisning og 90% i praksis
  3. ha fått godkjent obligatoriske oppgaver og praksis

Veien videre

Du kan søke videre til andre fagskoleutdanninger. Du kan da få fritak for enkelte emner, avhengig av hvilken utdanning du søker på. Med fagskoleutdanning kan du også søke videre til studier på høgskole eller universitet. Du må søke via Samordna opptak. Vær oppmerksom på at det ikke er dirkete opptak, du må søke på realkompetansevurdering.