Psykisk helsearbeid

Videreutdanningen Psykisk helsearbeid kvalifiserer deg for arbeid med mennesker med ulike psykiske lidelser innenfor helsetjenesten. Gjennom utdanningen lærer du å gi god omsorg til denne pasientgruppen.

Med utgangspunkt i grunnutdanningen din får du en kompetanseheving som kan tas direkte i bruk i din arbeidshverdag. Du får et faglig påfyll som vil gi deg økt trygghet når du skal iverksette tiltak for pasienter med psykiske lidelser.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Disse temaene inngår i utdanningen:

  • Felles innledende fag
  • Psykisk helsearbeid og forståelsen av psykisk helsearbeid
  • Teorier og arbeidsmåter innenfor psykisk helsearbeid,
  • Relasjonskompetanse og psykososialt arbeid
  • Organisering, system og veiledning
  • Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Informasjon om opptak, studier og eksamen for Oslo, Akershus og Østfold.

Informasjon om opptak, studier og eksamen for Buskerud, Vestfold og Telemark.

Hvem er studiet for

Utdanningen passer for deg som er autorisert hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider og som ønsker spisskompetanse innenfor faget psykisk helsearbeid.

HAr du ikke formell utdanning i ett av disse yrkene, kan du søke opptak på bakgrunn av din realkompetanse. Du må i tillegg ha ferdigheter i norsk tilvarende B2.

Søknad/betingelser

Du må laste opp nødvendig dokumentasjon og legge ved søknaden elektronisk samtidig som du søker. Søknader som ikke har vedlagt dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning og som virtuelt klasserom.
Klasseromundervisningen er basert på samlinger, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. 

Med virtuelt klasserom følger du undervisningen via videokonferanse - uavhengig av hvor du er fra din egen PC/Mac. Undervisningen tas opp, og arkiveres i kurset. Dermed kan du repetere stoffet og ta igjen de andre dersom du ikke har anledning til å delta i sanntid på alle forelesningene.

Du skal også gjennomføre 50 dagers praksis i løpet av utdanningen. Praksisen kan gjennomføres på eget arbeidssted der arbeidsoppgaver er innen fagfeltet.

Undervisning går på deltid over to år, i Buskerud over 1 ½ år.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

Stedbasert undervisning er gratis, du betaler kun for bøker. I tillegg kommer en semesteravgift på kr 450 per semester som faktureres ved opptak, deretter en gang per år.

Utdanningen  er godkjent i Lånekassen for lån og stipend.

Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Eksamen

Du går opp til fire tverrfaglige eksamener. Avsluttende eksamen er en fordypningsoppgave med muntlig høring.

For å få vitnemål må du:

  1. ha bestått eksamen
  2. ha møtt frem på minimum 75% i undervisning og 90% i praksis
  3. ha fått godkjent obligatoriske oppgaver og praksis

Veien videre

Du kan søke videre til andre fagskoleutdanninger. Du kan da få fritak for enkelte emner, avhengig av hvilken utdanning du søker på. Med fagskoleutdanning kan du også søke videre til studier på høgskole eller universitet. Du må søke via Samordna opptak. Vær oppmerksom på at det ikke er direkte opptak, du må søke på realkompetansevurdering.