Helsefagskolen

Dette er en videreutdanning for deg som har fullført utdanning innen helse- og sosialfag på videregående skoles nivå. Fullført utdanning gir 60 studiepoeng.

Vi tilbyr flere studieretninger innen Helsefagskolen. Undervisningen er samlings- og eller nettbasert og kan kombineres med arbeid.

Hvor ønsker du å ta kurset?

Ønsker du å ta nettstudier