Økonomistyring 7,5 studiepoeng

I Økonomistyring får du en grunnleggende innføring i sentrale bedriftsøkonomiske begrep, modeller og sammenhenger. Du lærer å bruke relevant programvare for økonomisk analyse, og faget har en praktisk tilnærming som gir deg kompetanse til å delta i planlegging og administrering av økonomien i en virksomhet.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale bedriftsøkonomiske begrep, modeller og sammenhenger. Emnet skal også sette deg i stand til å bruke relevant programvare for økonomisk analyse. Emnet har en praktisk tilnærming og gir deg kompetanse til å delta i planlegging og administrering av økonomien i en virksomhet.

Tema

 • grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og sentrale begreper og modeller
 • prisdannelse gjennom tilbud og etterspørsel, samt om markedsformer
 • enkel investeringsanalyser og ulike finansieringskilder
 • enkel økonomisk planlegging og budsjettering
 • ulike prinsipper for produktkalkulasjon
 • gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser
 • anvende regneark til å gjennomføre økonomiske analyser og grafiske presentasjoner
 • utarbeide kalkyler og budsjetter
 • beregne sentrale nøkkeltall

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i studieplanen.

Hvem er studiet for

Økonomistyring passer for deg som ønsker en konkret og grunnleggende innføring i bedriftsøkonomi. Faget er en del av fagskoleutdanningen ‘Regnskapskonsulent’.

Opptakskrav

For å være kvalifisert for opptak må en av disse kravene være oppfylt:

 • fagbrev fra videregående skole innen salg, service og reiseliv
 • generell studiekompetanse
 • realkompetanse
 • planlagt fagprøve i løpet av førstkommende høst (betinget opptak)

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må du kunne dokumentere kunnskap og ferdigheter tilsvarende det formelle opptakskravet. Du må være minimum 23 år.

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole, yrkesfaglig programfag. Du må i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende:

 • norsk Vg2 yrkesfaglig programfag eller
 • bestått test i norsk på høyere nivå (“Bergenstesten”) skriftlig og muntlig eller
 • Norskprøven med minimum nivå B2 i alle delprøver eller
 • bestått Norsk trinn 3 fra universitetet

Gjennomføring

Økonomistyring går over et semester. (7,5 studiepoeng)

Undervisningen foregår i virtuelt klasserom. Det er obligatorisk fremmøte (minimum75 %) til undervisningen. 

Undervisningen er lagt om som «Omvendt undervisning». Det betyr at du skal lese pensum og se utvalgte videoer før du møter i det virtuelle klasserommet.  I klasserommet trener du på oppgaver sammen med lærer og de andre studentene. Her belyser også lærer vanskelige emner og svarer på spørsmål. All oppgavetrening skjer i Excel.

Arbeidskrav: Før studentene kan gå opp til eksamen i emnet må studentene ha gjennomført og fått godkjent to innleveringsoppgaver. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke-godkjent.

Lærere

I tillegg til pedagogisk kompetanse har alle våre lærere utdanning og erfaring i fagområdene de underviser i.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen. 

For å melde deg opp til eksamen må du ha fått godkjent arbeidskravene. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F.

Veien videre

Økonomistyring er en del av fagskoleutdanningen Regnskapskonsulent. Dersom du senere søker deg inn på denne utdanningen vil du få fritak for dette faget.