Digitalisering og endringsledelse (7,5 studiepoeng)

I løpet av dette kurset får du innsikt i hvordan et analogt produkt blir digitalt. Du lærer hvordan både offentlige og private virksomheter utnytter digital teknologi for å levere sine varer og tjenester på helt nye måter.

Kurset går over et semester og gir 7,5 studiepoeng.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

I løpet av utdanningen vil du lære mer om dette:

 • digitalisering i et historisk perspektiv
 • hva en digital strategi er
 • digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester
 • hva digital transformasjon er
 • ledelse av digitale endringsprosesser
 • digital teknologi

Hvem er utdanningen for

Utdanningen passer for deg som vil lære mer om hvordan du kan planlegge og gjennomføre digitaliseringsprosesser.

Opptakskrav

For å være kvalifisert for opptak må et av disse kravene være oppfylt:

 • fagbrev fra videregående skole innen følgende fag:
  • salg, service og reiseliv
 • generell studiekompetanse
 • realkompetanse
 • skal avlegge fagprøven i løpet av førstkommende høst (betinget opptak)

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må du kunne dokumentere kunnskap og ferdigheter tilsvarende det formelle opptakskravet. Du må være minimum 23 år.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende B2 etter det europeiske rammeverket, det vil si bestått Test i norsk på høyere nivå («Bergenstesten») eller Norskprøven med B2 i alle delprøver.

Gjennomføring

Digitalisering og endringsledelse er et emne på 7,5 studiepoeng og undervisningen går over et semester.

Undervisning/arbeidsformer

Forelesninger og case-diskusjoner. Studenten skal levere inn to øvingsoppgaver eller en prosjektoppgave for å få rett til å gå opp til eksamen.

Lærere

I tillegg til pedagogisk kompetanse har alle våre lærere utdanning og erfaring i faget.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen.

Veien videre

Kurset er en del av fagskoleutdanningen Regnskapskonsulent. Dersom du senere søker deg inn på denne utdanningen vil du få fritak for dette emnet.

Emnet digitalisering og endringsledelse inngår også i utdanningene prosjektledelse, arbeidsledelse, produksjonsledelse og logistikkoordinator, og du vil få fritak dersom du søker deg til noen av disse.

Vær oppmerksom på at disse utdanningene kan ha ulike opptakskrav.