Budsjettering og analyser (7,5 studiepoeng)

Budsjettering og analyser er en utdanning for deg som vil lære om sammenhengen mellom bedriftens planlegging og de økonomiske konsekvensene av slik planlegging. Du lærer om ulike budsjetter, budsjettprosesser og analyser av budsjettavvik.

Emnet gir 7,5 studiepoeng og er en del av utdanningen Regnskapskonsulent. Emnet går over et semester.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Etter å ha gjennomført dette emnet skal du være kjent med ulike budsjettprosesser og kunne sette opp både likviditetsbudsjett, resultatbudsjett og balansebudsjett.

Du skal også kunne foreta analyserer av budsjettavvik, finansieringsstruktur, sentrale nøkkeltall for lønnsomhet, finansiering/soliditet og likviditet og kunne forberede økonomiske analyser for styret.

Tema

 • de ulike budsjettenes rolle som styringsverktøy
 • sammenhengen mellom budsjetter og planlegging
 • Likviditetsbudsjett, resultatbudsjett og balansebudsjett og delbudsjetter
 • budsjettavvik og hvordan dette kan analyseres, undersøkes og rapporteres
 • avstemming av sentrale regnskapsområder
 • hvordan ulike periodiseringsprinsipper og verdivurderinger kan påvirke regnskapsanalyse
 • Nøkkeltallanalyser
 • Analyser av lønnsomhet, finansiering/soliditet og likviditet

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i studieplanen.

Hvem er studiet for

Studiet er spesielt egnet for deg som allerede jobber med budsjettering og/eller økonomiske analyser eller som ønsker å jobbe med det.

Hvordan søker du?

Opptakskrav

For å være kvalifisert for opptak må et av disse kravene være oppfylt:

 • fagbrev fra videregående skole innen salg, service og reiseliv
 • generell studiekompetanse
 • realkompetanse
 • planlagt fagprøve i løpet av førstkommende høst (betinget opptak)

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må du kunne dokumentere kunnskap og ferdigheter tilsvarende det formelle opptakskravet. Du må være minimum 23 år.

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole, yrkesfaglig programfag. Du må i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende:

 • norsk Vg2 yrkesfaglig programfag eller
 • bestått test i norsk på høyere nivå (“Bergenstesten”) skriftlig og muntlig eller
 • Norskprøven med minimum nivå B2 i alle delprøver eller
 • bestått Norsk trinn 3 fra universitetet

Gjennomføring

Emnet Budsjettering og analyser går over et semester. (7,5 studiepoeng)

Undervisningen foregår i virtuelt klasserom. Det er obligatorisk fremmøte (minimum 75 %) til undervisningen. 

Undervisningen er lagt om som «Omvendt undervisning». Det betyr at du skal lese pensum og se utvalgte videoer før du møter i det virtuelle klasserommet.  I klasserommet trener du på oppgaver sammen med lærer og de andre studentene. Her belyser også lærer vanskelige emner og svarer på spørsmål. All oppgavetrening skjer i Excel.

Arbeidskrav: Før studentene kan gå opp til eksamen i emnet må studentene ha gjennomført og fått godkjent to innleveringsoppgaver. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke-godkjent.

Lærere

I tillegg til pedagogisk kompetanse har alle våre lærere utdanning og erfaring i fagområdene de underviser i.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen. 

For å melde deg opp til eksamen må du ha fått godkjent arbeidskravene. 

Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F.

Veien videre

Budsjettering og analyser er en del av fagskoleutdanningen Regnskapskonsulent. Dersom du senere søker deg inn på denne utdanningen vil du få fritak for dette emnet.