Fagoperatør i produksjonsteknikk

Dette er utdanningen for deg som har allsidig erfaring fra produksjon i en industribedrift. Produksjonsteknikere har ansvar for å utvikle og drifte produksjonsprosesser i industrien. Produksjonsteknikk brukes når det er maskiner som framstiller produktene.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Sted finnsnes

Endre

Varighetto semestre

Om kurset

Dette lærer du

Utdanningen er delt inn i tre programfag.

Produksjon
 • Planlegging av arbeidet og klargjøring av materiale, produksjonsmaskiner og utstyr.
 • Innstilling av driftsparametere, oppstart av produksjonsanlegg, optimalisering av produksjon og betjening av styresystemer.
 • Tilhørende anlegg for produkthåndtering og produktsammenstilling.
 • Sikker jobbutførelse.
Vedlikehold
 • Forebyggende vedlikehold knyttet til maskiner og anlegg.
 • Vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks.
 • Rengjøring og smøring inngår også.
Dokumentasjon og kvalitet
 • Bruk av teknisk dokumentasjon som grunnlag for planlegging, produksjon og vedlikehold.
 • Valg av materialer og prosessmetoder med tilhørende beregninger.
 • Helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring, med tilhørende registrering og avvikshåndtering.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker fagbrev og som har praktisk erfaring fra produksjon i en industribedrift.

Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller klasserom på nett, avhengig av hvor du velger å ta utdanningen. Med klasserom på nett følger du undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC: du sitter i et interaktivt klasserom og er en del av klassen.

Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon,  vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no

For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på https://www.nfk.no/eksamen/praksiskandidat/.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg kurs

 • Pris 23500
 • Timer 104
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Klasserom på nett Finnsnes
 • Start2018.09.20 17:00:00
 • Slutt01.06.2019
Med klasserom på nett kan du melde deg på fra hvor som helst i Troms og Finnmark! Om du ikke finner ditt sted i oversikten, meld deg på det nærmeste.Du kan studere hjemmefra, fra egen arbeidsplass eller fra et av Folkeuniversitetets lokaler.