Yrkessjåfør

Kurset passer for deg som har allsidig erfaring innenfor transportfaget, og ønsker fagbrev. 
Som yrkessjåfør har du ansvar for at transporttjenestene utføres effektivt, sikkert, miljøvennlig og lønnsomt.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Sted finnsnes

Endre

Varighetto semestre

Om kurset

Dette lærer du

Utdanningen er delt i to programfag.
Planlegging og drift

Programfaget omfatter hvordan en transportbedrift er organisert:

 • planlegging av transporttjenester
 • samhandling internt i bedriften og med kunder
 • regelverk knyttet til sikre og miljøvennlige transporttjenester

Transport

Programfaget omfatter sikker og effektiv lasting, lossing og forflytting:

 • miljøvennlig behandling av gods og kundebehandling
 • valg og bruk av utstyr og transportmidler
 • vedlikehold av utstyr og hjelpemidler knyttet til transportoppdrag
 • bruk av manuelt og elektronisk verktøy  

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er det for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen faget og som ønsker fagbrev. Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skrifltig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller klasserom på nett, avhengig av hvor du velger å ta utdanningen. Med klasserom på nett følger du undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC: du sitter i et interaktivt klasserom og er en del av klassen.

Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no

For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på https://www.nfk.no/eksamen/praksiskandidat/.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg kurs

 • Pris 23500
 • Timer 104
 • Tidspunkt 18.00 - 21.00
 • Sted Klasserom på nett Finnsnes
 • Dager Man
 • Start16.09.2019
 • Slutt04.06.2020
Med klasserom på nett kan du delta på kurs uansett hvor du bor. Du kan studere fra din egen PC. Kursgjennomføring som lar seg kombinere med jobb! Ingen reising, kun oppkobling via PC til klasserom på nett. Om du ikke finner ditt sted i oversikten, meld deg på det nærmeste. Det må påregnes en del selvstudium og egeninnsats i tillegg til forelesningene.Eksamen juni 2020. Bøker og eksamensavgift kommer i tillegg til kursprisen.Ring oss gjerne på tlf 94022907 eller send en e-post til inord@fu.no