Reiselivmedarbeider

Utdanningen er for deg som har arbeidserfaring fra reiselivsbransjen og som søker formell kompetanse og nye utfordringer.

Gjennom utdanningen får du en allsidig og nyttig kompetanse som gjør deg i stand til å bidra til en bærekraftig utvikling i bransjen.

Sted finnsnes

Endre

Varighetett semester

Om kurset

Dette lærer du

Utdanningen er delt inn i tre hovedområder:

Service- og vertskapsrollen

 • Ivaretagelse av kunden i det helhetlige reiselivsproduktet
 • Gjeste- og kundeorientering
 • Produktkunnskap
 • Etikk
 • Samarbeid med andre reiselivsbedrifter
 • Tverrkulturell kommunikasjon
 • Formidling av produkter og tjenester

Salg og markedsføring

 • Salg, mersalg og gjensalg av produkter og tjenester
 • Videreutvikling av produkter og tjenester
 • Skriftlig og muntlig kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere ved formidling, presentasjoner og utarbeiding av markedsmateriell og hjemmeside

Drift

 • Organisering av virksomheten
 • Samarbeidspartnere og kjerneprodukter
 • Daglige arbeidsoppgaver knyttet til økonomi, rutiner og gjeldende regelverk

Mer informasjon om utdanningen finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker fagbrev og som har praktisk erfaring fra reiselivsbransjen.

Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller klasserom på nett, avhengig av hvor du velger å ta utdanningen. Med klasserom på nett følger du undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC: du sitter i et interaktivt klasserom og er en del av klassen.

Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested).

Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget.

Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på https://www.nfk.no/eksamen/praksiskandidat/.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven må du ha bestått den skriftlige eksamenen, og kunne dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring.

Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg kurs

 • Pris 23500
 • Timer 104
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Klasserom på nett Finnsnes
 • Start25.02.2019
 • Slutt18.11.2019
Med klasserom på nett kan du delta på kurs uansett hvor du bor. Du kan studere fra din egen PC. Kursgjennomføring som lar seg kombinere med jobb! Ingen reising, kun oppkobling via PC til klasserom på nett. Om du ikke finner ditt sted i oversikten, meld deg på det nærmeste. Bøker og eksamensavgift kommer i tillegg til kursprisen.