Barne- og ungdomsarbeider - intensivkurs

Barne- og ungdomsarbeider er utdanningen for deg som jobber med barn og unge i barnehage, skolefritidsordning eller fritidsklubb, og ønsker fagbrev.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Sted finnsnes

Endre

Varighetett semester

Om kurset

Dette lærer du

Helsefremmende arbeid

Programfaget handler om hvordan du kan stimulere fysisk og psykisk helse og positiv selvfølelse hos barn og unge. Disse temaene inngår i faget:

 • fysisk og psykisk helse
 • omsorg for barn og unge
 • mobbing og rasisme
 • tobakk, rus og kriminalitet
 • identitet, selvfølelse og seksualitet
 • fysisk aktivitet og kosthold
 • hygiene
 • førstehjelp
 • krav til sikkerhet
 • omsorgssvikt
 • helse, miljø og sikkerhet

Kommunikasjon og samhandling

Programfaget handler om hvordan du kan stimulere vekst og utvikling hos barn og unge med ulik livssituasjon, kulturtilhørighet og funksjonsnivå. Disse temaene inngår i faget:

 • kommunikasjon og språk
 • sosial kompetanse og sosialisering
 • samarbeidsevne
 • konflikthåndtering og brukermedvirkning
 • samspill og samhandling

Yrkesutøvelse

Programfaget handler om barn og unges oppvekstsvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn. Disse temaene inngår i faget:

 • oppvekst
 • observasjon
 • planlegging og dokumentasjon
 • motivasjon
 • lek og kreativitet
 • pedagogisk arbeid
 • planlegging og gjennomføring av aktiviteter
 • universell utforming
 • ergonomi

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid med barn og ungdom i minimum 80 % stilling og som ønsker fagbrev. Mangler du noe av praksisen kan du skaffe deg denne samtidig som du studerer hos oss. Dersom du har tatt grunnskolen i utlandet, må du ha bestått Norskprøven skriftlig og muntlig på minst B1-nivå.

Gjennomføring

På intensivkurset foregår undervisningen på deltid over bare ett semester. Du må derfor påregne mye egeninnsats mellom samlingene. Undervisningen  gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett.

Kurset er på 60 timer og legges opp med samlinger i ca 1 dag pr. uke og noen helgesamlinger. Undervisningen er basert på forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Kurset inkluderer et skrivetreningskurs slik at du blir godt rustet til å lære å bruke faget skriftlig. I tillegg til faglig undervisning skal du også jobbe med fire eksamensoppgaver som du får individuell veiledning på underveis. Vi sender kursplanen.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

For å få fagbrev må du avlegge en teoretisk og en praktisk prøve.

Som praksiskandidat tar du en egen eksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på https://www.nfk.no/eksamen/praksiskandidat/.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 14000
 • Timer 60
 • Sted Klasserom på nett
Klasserom på nett – hvordan fungerer det? Du følger undervisningen fra egen PC en kveld i uken.Forelesningene skjer direkte med toveis dialog mellom foreleser og deltakere.I tillegg blir undervisningen tatt opp slik at du kan se den når du vil senere.Det må påregnes en del selvstudium og egeninnsats i tillegg til forelesningene.