Barne- og ungdomsarbeider - intensivkurs

Barne- og ungdomsarbeider er utdanningen for deg som jobber med barn og unge i barnehage, skolefritidsordning eller fritidsklubb, og ønsker fagbrev.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Sted

Endre

Varighetett semester
Pris14 000,-

Om kurset

Dette lærer du

Helsefremmende arbeid

Programfaget handler om hvordan du kan stimulere fysisk og psykisk helse og positiv selvfølelse hos barn og unge. Disse temaene inngår i faget:

 • fysisk og psykisk helse
 • omsorg for barn og unge
 • mobbing og rasisme
 • tobakk, rus og kriminalitet
 • identitet, selvfølelse og seksualitet
 • fysisk aktivitet og kosthold
 • hygiene
 • førstehjelp
 • krav til sikkerhet
 • omsorgssvikt
 • helse, miljø og sikkerhet

Kommunikasjon og samhandling

Programfaget handler om hvordan du kan stimulere vekst og utvikling hos barn og unge med ulik livssituasjon, kulturtilhørighet og funksjonsnivå. Disse temaene inngår i faget:

 • kommunikasjon og språk
 • sosial kompetanse og sosialisering
 • samarbeidsevne
 • konflikthåndtering og brukermedvirkning
 • samspill og samhandling

Yrkesutøvelse

Programfaget handler om barn og unges oppvekstsvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn. Disse temaene inngår i faget:

 • oppvekst
 • observasjon
 • planlegging og dokumentasjon
 • motivasjon
 • lek og kreativitet
 • pedagogisk arbeid
 • planlegging og gjennomføring av aktiviteter
 • universell utforming
 • ergonomi

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid med barn og ungdom i minimum 80 % stilling og som ønsker fagbrev. Mangler du noe av praksisen kan du skaffe deg denne samtidig som du studerer hos oss. Dersom du har tatt grunnskolen i utlandet, må du ha bestått Norskprøven skriftlig og muntlig på minst B1-nivå.

Gjennomføring

På intensivkurset foregår undervisningen på deltid over bare ett semester. Du må derfor påregne mye egeninnsats mellom samlingene. Undervisningen  gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett.

Kurset er på 60 timer og legges opp med samlinger i ca 1 dag pr. uke og noen helgesamlinger. Undervisningen er basert på forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Kurset inkluderer et skrivetreningskurs slik at du blir godt rustet til å lære å bruke faget skriftlig. I tillegg til faglig undervisning skal du også jobbe med fire eksamensoppgaver som du får individuell veiledning på underveis. Vi sender kursplanen.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

For å få fagbrev må du avlegge en teoretisk og en praktisk prøve.

Som praksiskandidat tar du en egen eksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på https://www.nfk.no/eksamen/praksiskandidat/.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato