Aktivitør - fagbrev

Aktvitør er kurset for deg som har erfaring med å tilrettelegge og motivere mennesker med aktivitetsvansker til å være aktive. Som aktivitør bidrar du til at de vedlikeholder eller bedrer sine funksjonsevner samtidig som de opplever mestring, trivsel og glede.

 Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Sted finnsnes

Endre

Altivitør

Om kurset

Dette lærer du

Utdanningen er delt i to programfag.

Aktivisering

Dette programfaget omhandler hele aktiviseringsprosessen.

 • praktiske aktiviteter tilpasset brukernes funksjonsevne, behov og interesser
 • kommunikasjon og motivasjon
 • konkretisering av ideer og produktutvikling ut fra hvilket behov og mål brukerne har
 • bruk av digitale verktøy
 • regelverk knyttet til aktiviseringsarbeidet

Aktivitetsledelse

Programfaget omfatter ledelse av aktiviseringsarbeidet, inkludert koordinering og samhandling mellom aktivitør, brukere og samarbeidspartnere.

 • å lede grupper og aktiviteter i forbindelse med små og store arrangement
 • å kunne snakke om og presentere kjernekompetansen i aktivitørfaget og utviklingen i faget i møte med samarbeidspartnere.
 • å kunne formidle hvilke muligheter aktivitetene  og produksjonen gir
 • etiske problemstillinger, bedriftslære, kommunikasjon og veiledning
 • regelverket knytt til internkontrollen i bedriften og kvalitetssikring av aktiviseringen
 • kritisk refleksjon og evaluering av eget  arbeid

Administrering

Programfaget omhandler administrasjon, kvalitetssikring og dokumentasjon

 • målsetting og planlegging
 • kommunikasjon og presentasjon overfor samarbeidspartnere
 • bruk av digitale verktøy til administrative oppgaver
 • prisfastsettelse, markedsføring og økonomi
 • personvern og helse, miljø og sikkerhet
 • kritisk refleksjon og vurdering knytt til aktiviseringsarbeid

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen faget og som ønsker fagbrev. Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Dersom du har grunnskole fra utlandet må du dokumentere norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett eller nettstudier. For klasseromsundervisning/klasserom på nett er studieløpet basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Undervisningen går som regel over ett år på deltid.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg kurs

 • Pris 23500
 • Timer 104
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Klasserom på nett Finnsnes
 • Start21.01.2019
 • Slutt02.12.2019
Med klasserom på nett trenger du ikke å reise for å delta på undervisningen. Du kan studere fra din egen PC. Du kan også være i jobb samtidig som du tar kurset.Dersom du ikke finner ditt hjemsted i oversikten, meld deg på det nærmeste!