Samfunnsfag Vg1 og Vg2

Samfunnsfag er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse.

Du lærer politikk, kultur og arbeidsliv, om hvordan samfunnet fungerer og hvordan du selv kan bidra til å forme samfunnet rundt deg.

Sted finnsnes

Endre

Samfunnskunnskap klasse - deltakere

Om kurset

Dette lærer du

Kursets innhold bygger på offentlig læreplan for samfunnsfag og har fire hovedemner.

  • individ og samfunn
  • kultur og samfunn
  • verdenssamfunnet
  • internasjonalt samarbeid

Les læreplanen i Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker generell studiekompetanse og for deg som trenger å forbedre karakteren din i faget.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og som klasserom på nett.  Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med klasserom på nett følger du undervisningen fra egen PC. Det skiller seg fra andre nettstudier fordi det er interaktivt, det vil si at du som deltaker er en aktiv del av klassen, hvor alle kan se foreleseren og hverandre. Undervisningen går «live», dvs. at deltakere og foreleser har direkte kontakt via lyd og bilde og det er mulig med kommunikasjon og dialog mellom deltakere og foreleser.

Alt foreleser skriver på tavla eller presenterer vil komme opp på din skjerm. Det gjøres opptak av alle forelesninger slik at du kan spille av disse igjen senere, og de ligger lagret i vår kursportal så lenge kurset varer. Foreleserne vil bruke mange av de samme pedagogiske undervisningsmetodene i det virtuelle klasserommet som i vanlig klasseromsundervisning. 

Lærere

Alle våre lærere har relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

Finansiering

Dersom du tar Samfunnsfag i kombinasjon med andre fag, kan utdanningen være godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk med ditt studiested).

Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.  

Eksamen

Du avlegger muntlig eksamen som privatist ved lokal videregående skole. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmelding skjer på www.privatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb. 

Frist for oppmelding til eksamen er vanligvis 1. februar (vårsemesteret), og 15. september (høstsemesteret).

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato