Norsk for videregående skole

Norsk er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse.

Undervisningen i norsk er delt inn i en skriftlig og en muntlig del. I skriftlig vil du lære å besvare ulike oppgavetyper som blir gitt til eksamen, og vil jobbe både med hovedmål og sidemål.

Undervisningen i muntlig tar for seg norsk språkhistorie og litteraturhistorie, fra vikingtiden og opp til våre dager.

 

  

Sted finnsnes

Endre

Norskklasse - deltakere

Om kurset

Dette lærer du

Du lærer blant annet analyse av tekster, opplevelse, refleksjon og kritisk tenkning.

Kurset dekker følgende hovedemner:

  • Muntlige tekster
  • Skriftlige tekster
  • Sammensatte tekster
  • Språk og kultur

Les læreplanen i Utdanningsdirektoratet sine nettsider.  

Hvem passer kurset for

Kurset er for deg som har fullført grunnskolen og som skal ta privatisteksamen i norsk, enten for å få studiekompetanse eller for å forbedre karakteren din.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og som klasserom på nett.  Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med klasserom på nett følger du undervisningen fra egen PC. Det skiller seg fra andre nettstudier fordi det er interaktivt, det vil si at du som deltaker er en aktiv del av klassen, hvor alle kan se foreleseren og hverandre. Undervisningen går «live», dvs. at deltakere og foreleser har direkte kontakt via lyd og bilde og det er mulig med kommunikasjon og dialog mellom deltakere og foreleser.

Alt foreleser skriver på tavla eller presenterer vil komme opp på din skjerm. Det gjøres opptak av alle forelesninger slik at du kan spille av disse igjen senere, og de ligger lagret i vår kursportal så lenge kurset varer. Foreleserne vil bruke mange av de samme pedagogiske undervisningsmetodene i det virtuelle klasserommet som i vanlig klasseromsundervisning. 

Lærere

Alle våre lærere har undervisningskompetanse i norsk for videregående skole.

Finansiering

Norsk videregående skole  er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Eksamen

Du avlegger tre eksamener, to skriftlige og en muntlig som privatist ved lokal videregående skole. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmelding skjer på www.privatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb.

Frist for oppmelding til eksamen er 1. februar (vårsemesteret), og 15. september ( høstsemesteret).

Veien videre

For å oppnå generell studiekompetanse må du i tillegg ha eksamen i Matematikk 1P og 2 P, Naturfag, Engelsk, Samfunnsfag og Historie.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato