Naturfag Vg1

Naturfag Vg1 er ett av de seks minstekravsfagene som gir deg generell studiekompetanse. Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi.

Sted finnsnes

Endre

Naturfag - deltaker

Om kurset

Dette lærer du

Kurset følger læreplanen til Kunnskapsløftet og dekker følgende emner:

1. Forskning: Planlegging av forsøk, datasimulering, måleusikkerhet og feilkilder, vurdering av observasjoner

2. Bærekraftig utvikling Økosystemene i endring, populasjonsutvikling, forbruksvalg og miljø, globale interessekonflikter, globale miljøutfordringer, naturforvaltning og urfolk

3. Ernæring og helse Næringsstoffer, mineraler, sporstoffer og salter, påvisning av næringsstoffer, fordøyelsen, kosmetiske produkter, næringsstoffer og helse

4. Stråling og radioaktivitet Nordlyset, sola og ozonlaget, drivhuseffekten, radioaktivitet og ioniserende stråling fra verdensrommet

5. Energi for framtiden Solenergi, varmepumper, redoksreaksjoner, batteri og brenselceller, biomasse som energi, hydrogen som energi

6. Bioteknologi Gener, krysning og genmodifisering, medisinsk bruk av bioteknologi, etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som vil  ta privatisteksamen i naturfag, enten for å få generell studiekompetanse eller for å forbedre karakteren din.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og som klasserom på nett.  Studieløpet er basert på gjennomgang av pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med klasserom på nett følger du undervisningen fra egen PC. Det skiller seg fra andre nettstudier fordi det er interaktivt, det vil si at du som deltaker er en aktiv del av klassen, hvor alle kan se foreleseren og hverandre. Undervisningen går «live», dvs. at deltakere og foreleser har direkte kontakt via lyd og bilde og det er mulig med kommunikasjon og dialog mellom deltakere og foreleser.

Alt foreleser skriver på tavla eller presenterer vil komme opp på din skjerm. Det gjøres opptak av alle forelesninger slik at du kan spille av disse igjen senere, og de ligger lagret i vår kursportal så lenge kurset varer. Foreleserne vil bruke mange av de samme pedagogiske undervisningsmetodene i det virtuelle klasserommet som i vanlig klasseromsundervisning. 

Lærere

Alle våre lærere har relevant faglig og pedagogisk kompetanse. 

Eksamen

Det arrangeres privatisteksamen to ganger i året. Siste frist for oppmelding til eksamen i vårsemesteret er 1. februar, og for høstsemesteret 15. september. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp. Oppmeldingen skjer på nettstedet: www.privatistweb.no. Fagkode: Kunnskapsløftet: NAT1002. 

For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb.

Eksamen i naturfag er en muntlig-praktisk eksamen. Det betyr at du vil få en oppgave med et praktisk innslag.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato