Matematikk R1 og R2

Matematikk R1 og R2 er teoretisk matematikk som gir deg fordypning i matematikk for videre studier innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, og økonomi.

Du lærer blant annet om logaritmer,  sannsynlighetsregning, geometri, vektorer, integralregning og trigonometri.

Sted finnsnes

Endre

Om studiet

Dette lærer du

Kurset følger læreplanen til Kunnskapsløftet og dekker følgende hovedemner:

 • Geometri
 • Algebra
 • Funksjoner
 • Kombinatorikk og sannsynlighet
 • Differensiallikninger

Se læreplan for nærmere beskrivelse av delemner og kompetansemål

Hvem kurset for

Kurset passer for deg som trenger å forbedre karakteren i fagene eller som trenger fordypning i matematikk for videre studier på høyskole eller universitet.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som virtuelt klasserom.  Studieløpet er basert på gjennomgang av pensum, kollokviearbeid, og diskusjoner.

Med virtuelt klasserom følger du undervisningen fra egen PC. Det skiller seg fra andre nettstudier fordi det er interaktivt, det vil si at du som deltaker er en aktiv del av klassen, hvor alle kan se foreleseren og hverandre. Undervisningen går «live», dvs. at deltakere og foreleser har direkte kontakt via lyd og bilde og det er mulig med kommunikasjon og dialog mellom deltakere og foreleser.

Alt foreleser skriver på tavla eller presenterer vil komme opp på din skjerm. Det gjøres opptak av alle forelesninger slik at du kan spille av disse igjen senere, og de ligger lagret i vår kursportal så lenge kurset varer.

Lærere

Alle våre lærere har relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no (Fagkode: REA3022 (R1) og REA3024 (R2))

For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb.

Frist for oppmelding er vanligvis 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Søk om plass

Velg kurs

 • Pris 20000
 • Timer 280
 • Tidspunkt 15.32 - 15.32
 • Sted Klasserom på nett Finnsnes
 • Start30.08.2019
 • Slutt01.06.2020
Med klasserom på nett kan du delta på kurs uansett hvor du bor!Finner du ikke ditt hjemsted i oversikten, melder du deg på det nærmeste.ved spørsmål, kontakt: Rune Leines på tlf 77063788 mail: harstad@fu.no