Engelsk videregående skole Vg1

Engelsk for videregående skole er for deg som trenger engelsk for å få studiekompetanse eller som ønsker å forbedre karakteren din. I tillegg til å videreutvikle skriftlige og muntlige ferdigheter, får du innsikt i lese- og skrivestrategier og strategier for å lære språk.   

Sted finnsnes

Endre

Varighetett til to semestre

Om kurset

Dette lærer du

Faget består av fire hovedområder som utfyller hverandre:

  • språklæring
  • muntlig kommunikasjon
  • skriftlig kommunikasjon
  • kultur, samfunn og litteratur

Les mer  i læreplanen i  Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

 

Hvem passer kurset for

Kurset er for deg som har fullført grunnskolen og som vil ta privatisteksamen i engelsk, enten for å få studiekompetanse eller for å forbedre karakteren din.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og som klasserom på nett.  Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med klasserom på nett følger du undervisningen fra egen PC. Det skiller seg fra andre nettstudier fordi det er interaktivt, det vil si at du som deltaker er en aktiv del av klassen, hvor alle kan se foreleseren og hverandre. Undervisningen går «live», dvs. at deltakere og foreleser har direkte kontakt via lyd og bilde og det er mulig med kommunikasjon og dialog mellom deltakere og foreleser. Alt foreleser skriver på tavla eller presenterer vil komme opp på din skjerm. Det gjøres opptak av alle forelesninger slik at du kan spille av disse igjen senere, og de ligger lagret i vår kursportal så lenge kurset varer.  Foreleserne vil bruke mange av de samme pedagogiske undervisningsmetodene i det virtuelle klasserommet som i vanlig klasseromsundervisning. 

Lærere

Alle våre lærere har undervisningskompetanse i engelsk for videregående skole.

Studieplan/Læreplan

Læreplan.

Finansiering

Engelsk videregående skole  er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Lånekassens regelverk forutsetter at du må ha undervisning i minst 6 timer per uke for å få lån, så det er først aktuelt dersom du tar dette faget i kombinasjon med andre fag.

Søknad sendes elektronisk til Lånekassen

Eksamen

Engelsk videregående skole har to eksamener, en skriftlig og en muntlig. Du melder deg opp til privatisteksamen på www.privatistweb.no

For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på https://www.nfk.no/eksamen/praksiskandidat/.

Eksamen arrangeres to ganger i året. Siste frist for oppmelding til eksamen er 1. februar (vårsemesteret) og 15. september (høstsemesteret).

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg kurs

  • Pris 10400
  • Timer 80
  • Tidspunkt 19.30 - 21.30
  • Sted Klasserom på nett Finnsnes
  • Start11.09.2018
  • Slutt15.06.2019
Med klasserom på nett kan du delta på kurs uansett hvor du bor. Du kan studere fra din egen PC. Kursgjennomføring som lar seg kombinere med jobb! Ingen reising, kun oppkobling via PC til klasserom på nett.