Tømrer - intensivkurs

Fagbrev Tømrer – intensivkurs passer for deg som har lang og allsidig arbeidserfaring innenfor tømrerfaget og ønsker å formalisere kompetansen din. Dette kurset forbereder deg til å ta teorieksamen for praksiskandidat.

Sted finnsnes
Varighetett semester

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Faget er delt inn i to hovedområder

Produksjon

 • oppsetting av nye bygg med bruk av ulike typer materiale
 • rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygninger
 • byggeskikker og sikring av estetiske og kulturelle verdier
 • bruk av verktøy og maskiner
 • bruk av forhåndsgodkjente løsninger og kvalitetssystemer
 • tegninger og beskrivelser og gjeldene regelverk
 • planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av arbeid
 • kildesortering, avfallshåndtering
 • helse, miljø og sikkerhet

Bransjelære

 • ulike typer materialer og deres bruksområder
 • bruk av beskrivelser og tegninger og dokumentasjon som inngår
 • prinsipp for oppgradering av eldre bygninger og bygningsfysikk
 • faghistorie og etiske retningslinjer

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

 Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har minst 5 års allsidig praksis fra arbeid innenfor tømrerfaget og som ønsker svennebrev.

Har du utenlandsk grunnskole, bør du ha muntlige og skriftlige norskkunnskaper tilsvarende Norskprøven på B1-nivå.  

Gjennomføring

På intensivkurset foregår undervisningen på deltid over bare ett semester. Du må derfor påregne mye egeninnsats mellom samlingene.

Undervisningen foregår som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett. Den er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner og individuell oppgaveløsning. Du vil også få trening i eksamensskriving.

 Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på https://www.nfk.no/.

Veien videre

For å kunne gå opp til svenneprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring.

Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer svenneprøven.

Bestått prøve fører frem til svennebrev i tømrerfaget.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato