Rørlegger

Kurset passer for deg som vil jobbe som rørlegger. Du lærer installasjon, service og reparasjon av sanitæranlegg.

Dette kurset forbereder deg til å ta teorieksamen for praksiskandidater.

Sted finnsnes
Varighet1 år

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

 

Sanitæranlegg

Programfaget omhandler utvendige og innvendige vann- og avløpsledninger og sanitærutstyr. Det omfatter også tetthets- og trykkprøving og montering og rehabilitering av sanitæranlegg.

Vannbårne energianlegg

Programfaget omhandler tegning, dimensjonering, montering og igangsetting av enkle vannbårne varmeanlegg og varmepumpeanlegg. Det omfatter også ulike sveisemetoder og metoder for bøying av rør og bruk av digitale verktøy til varmeutregninger.

Sprinkleranlegg

Programfaget omhandler oppbygging og montering av vannbårne sprinkleranlegg i boliger. Valg av materiale og utstyr hører også med.

Energigassanlegg

Programfaget omhandler oppbygging, virkemåte og montering av energigassanlegg i boliger. Det omfatter også dimensjonering og materialuttak til energigassanlegg og egenskapene til ulike energigasser.

Bransjelære

Programfaget omhandler organisering, kundebehandling og yrkesetikk. I faget inngår gjeldende regelverk om helse, miljø og sikkerhet. Valg og bruk av materiale, verktøy, metoder og utstyr hører også med.
Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen faget og som ønsker svennebrev. Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skrifltig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.
Undervisningen foregår på deltid over ett år.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no.

Veien videre

For å kunne ta svenneprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer svenneprøven.

Bestått fagprøve fører frem til svennebrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato