Gjenvinningsoperatør

Dette er utdanningen for deg som har arbeidserfaring fra private eller offentlige deponier og gjenvinningsbedrifter, og som søker formell kompetanse og nye utfordringer.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen er delt inn i fire programfag.

Gjenvinning av avfall
 • Mottak, sortering og vurdering av alle typer avfall.
 • Bruk, materialgjenvinning og energigjenvinning.
 • Innsamlingsutstyr, komprimerende utstyr og maskiner til sortering og håndtering.
 • Drift og vedlikehold av produksjonslinjene på et gjenvinningsanlegg.
Logistikk og kundebehandling
 • Transportmidler og innsamlingsutstyr i gjenvinningsprosesser.
 • Vareflyt fra mottak til nedstrømssløsning.
 • Veiledning av kunder og leverandører i håndtering, sortering og behandling av avfall.
Kvalitet og rammebetingelser
 • Arbeidsrutiner regulert av kvalitets-, internkontroll- og HMS–systemer.
 • Dokumentasjon, registreringsarbeid og avviksmeldinger.
 • Intern kommunikasjon og rapportering til myndigheter.
 • Nasjonale og internasjonale regelverk for avfallshåndtering og rammevilkår for bransjen.
 • Gjenvinningsgrad for ulike typer avfall og for håndtering og lagring av farlig avfall.
Miljø og økonomi
 • Avfallets påvirkning på det ytre miljøet og bidrag til et bærekraftig samfunn.
 • Økonomiske vurderinger av råstoff-, sortering- og transportkostnader.
 •  Markedsmekanismer, nasjonale og internasjonale nedstrømsløsninger og indeksreguleringer.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på utdanningsdirektoratet sine nettsider.  

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen faget og som ønsker fagbrev. Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skrifltig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromundervisning og/eller virtuelt klasserom. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon,  vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Gjenvinningsoperatør

Dette er utdanningen for deg som har arbeidserfaring fra private eller offentlige deponier og gjenvinningsbedrifter, og som søker formell kompetanse og nye utfordringer.Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris
23500
Timer
104
Tidspunkt
17.30 - 21.00
Start
21.09.2020
Slutt
31.05.2021
Kursid:
3350196419