Resepsjonsmedarbeider

Utdanningen er for deg som har arbeidserfaring fra hotell/resepsjon og som søker formell kompetanse og nye utfordringer.  

Sted finnsnes

Endre

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen er delt inn i tre hovedområder:

Vertskapsrollen

 • gjestehåndtering og formidling av tjenester
 • situasjonstilpasset kommunikasjon og atferd virksomheten og destinasjonen
 • formidling av produkter og tjenester som inkluderer lokale og regioanle attraksjoner, lokalt næringsliv og transporttilbud
 • regelverk og rutiner for sikkerhet under oppholdet.

Salg

 • kommunikasjon og samhandling med kunder, gjester og medarbeidere
 • salg, mersalg og gjensalg
 • utforming av salgsmateriell
 • klagebehandling
 • bruk av digitale booking- og kundeoppfølgingssystemer

Drift

 • daglige gjøremål i en resepsjon
 • driftssystemer, sikkerhetsrutiner, internkontrollrutiner og bruk av digitale verktøy
 • innhenting av og analyse av nøkkeltallene i virksomheten

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har minimum fem års praksis fra hotell/resepsjon og som ønsker fagbrev. Mangler du noe av praksisen, kan du skaffe deg denne samtidig som du studerer hos oss.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromundervisning og/eller virtuelt klasserom. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser. Undervisningen foregår på deltid over ett år.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon,  vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget.

Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven må du ha bestått den skriftlige eksamenen, og kunne dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Søk om plass

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 13500
 • Timer 60
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Folkeuniversitetet Skien
 • StartTorsdag 23. januar
 • Slutt28.05.2020
Opplæringen skal medvirke til å utvikle kompetanse om gjestehåndtering som kan tilpasses gjester med ulike behov og ulik kulturell bakgrunn og nasjonalitet.Undervisning - en kveld pr uke - er basert på den offentlige læreplanen og leder fram til en skriftlig offentlig eksamen i regi av Eksamenskontoret i Vestfold i desember 2018.Vi anbefaler at du har relavant praksis i faget.