Reiselivmedarbeider

Utdanningen er for deg som har arbeidserfaring fra reiselivsbransjen og som søker formell kompetanse og nye utfordringer.

Gjennom utdanningen får du en allsidig og nyttig kompetanse som gjør deg i stand til å bidra til en bærekraftig utvikling i bransjen.

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen er delt inn i tre hovedområder:

Service- og vertskapsrollen

 • Ivaretagelse av kunden i det helhetlige reiselivsproduktet
 • Gjeste- og kundeorientering
 • Produktkunnskap
 • Etikk
 • Samarbeid med andre reiselivsbedrifter
 • Tverrkulturell kommunikasjon
 • Formidling av produkter og tjenester

Salg og markedsføring

 • Salg, mersalg og gjensalg av produkter og tjenester
 • Videreutvikling av produkter og tjenester
 • Skriftlig og muntlig kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere ved formidling, presentasjoner og utarbeiding av markedsmateriell og hjemmeside

Drift

 • Organisering av virksomheten
 • Samarbeidspartnere og kjerneprodukter
 • Daglige arbeidsoppgaver knyttet til økonomi, rutiner og gjeldende regelverk

Mer informasjon om utdanningen finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker fagbrev og som har praktisk erfaring fra reiselivsbransjen.

Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser. 

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested).

Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget.

Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på https://www.nfk.no/eksamen/praksiskandidat/.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven må du ha bestått den skriftlige eksamenen, og kunne dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring.

Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Reiselivsmedarbeider intensivt

Utdanningen er for deg som har arbeidserfaring fra reiselivsbransjen og som søker formell kompetanse og nye utfordringer.Gjennom utdanningen får du en allsidig og nyttig kompetanse som gjør deg i stand til å bidra til en bærekraftig utvikling i bransjen.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris
12000
Timer
28
Tidspunkt
17.00 - 19.00
Dager
Man
Start
31.08.2020
Slutt
23.11.2020
Kursid:
3461840101