Helseservice Vg2

Helseservice Vg2 er en utdanning til deg som ønsker spesialisering på Vg3-nivå som helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker. På kurset lærer du om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Gjennomført kurs og bestått eksamen kvalifiserer for opptak til helsefaglig utdanning på disse linjene.

Om studiet

Dette lærer du

Helse og sykdom

Programfaget handler om sammenhengen mellom livsstil, kosthold, fysisk og psykisk helse og livskvalitet. Du får en innføring i:

 • helsefremmende og forebyggende arbeid
 • rusmidler, infeksjoner, forgiftninger
 • allergi og legemidler
 • barnesykdommer
 • allmenntilstand og vanlige sykdommer
 • smittsomme sykdommer
 • svangerskap

Kommunikasjon og samhandling

Programfaget handler om kommunikasjon med pasienter, kunder og kollegaer. Du lærer om:

 • kommunikasjonsteknikker
 • respekt, toleranse og samhandling
 • samarbeid og konflikthåndtering
 • dokumentasjonsplikt
 • personvern og taushetsplikt.

Yrkesliv i helseservicefag

Programfaget gir en innføring i de kravene og utfordringene som blir stilt til helsesekretæren, tannhelsesekretæren og apotekteknikeren. Viktige temaer er:

 • arbeidsglede
 • ansvar på jobb
 • etikk i arbeidslivet
 • hvordan yte service
 • administrative oppgaver
 • kontortekniske oppgaver
 • lover og regler for helsepersonell
 • HMS og ergonomi

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

NB! For skoleåret 2021/2022 vil noen av våre kurs følge gammel læreplan etter Kunnskapsløftet 2006.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker å  bli apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær, og har Vg1 Helse- og oppvekstfag eller tilsvarende realkompetanse.

Dersom du har tatt grunnskolen i utlandet, må du ha bestått Norskprøven skriftlig og muntlig på B1-nivå.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning, virtuelt klasserom eller nettstudier. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

For deg som velger nettstudier er studieløpet basert på pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver og innsending av oppgaver. Som nettstudent får du en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Eksamen

Som privatist går du opp til eksamen i hvert programfag og en tverrfaglig eksamen. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på inschool visma eller privatistweb avhengig av hvilket fylke du bor i.

Veien videre

Når du har bestått eksamener, kan du søke om spesialisering på Vg3-nivå som helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker.

I tillegg må du ha bestått eksamen i fellesfag fra Vg1 og Vg 2  (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving).

Voksne som har mer enn 5 års yrkespraksis i full stilling (uansett yrke) kan søke om fritak i fellesfagene. Det er fagopplæringskontoret i ditt fylke som vurderer yrkespraksisen din.

Du har valgt:

Helseservice Vg2

Helseservice Vg2 er en utdanning til deg som ønsker spesialisering på Vg3-nivå som helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker. På kurset lærer du om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. Gjennomført kurs og bestått eksamen kvalifiserer for opptak til de helsefaglige utdanningene som er nevnt.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
19100
Undervisningstimer:
90
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Start:
Oppstart 17.01.2022. Kurset vil gå på to kvelder i uken (mandag og onsdag)
Slutt:
08.06.2022
Kursid:
3756958516

Lignende kurs

Helseservice Vg2 - Ny læreplan - NETT

Ved å velge en nettbassert uttdanning, får du et fleksibelt opplegg som er tilpasset voksne. Du kan studere når det passer deg, og gjennomføre i ditt eget tempo, innfor studietiden på 18 måneder. Du jobber på egenhånd, men har også en veileder som hjelper når det trengs. Dine innsendingsoppgaver blir kommentert og er med på å sikre at du har vært igjennom pensum før eksamen. Etter Helse -og oppvekst Vg1, er Helseservice Vg2 neste trinn. Helseservice Vg2 legger grunnlaget for flere yrkesspesialiseringer innen helsesektoren på Vg3- Helsesekretær- Tannhelsesekretær- Apotektekniker- PortørArbeidet med de 16 innsendingsoppgavene vil forberede deg til de 4 eksamener som skal avlegges på videregående skole.Etter bestått eksamen på Vg3 nivå, søker du om autorisasjonNettkurs blir aldri avlyst.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
20000
Undervisningstimer:
0
Kursid:
396

Helseservice Vg2

Helseservice Vg2 er en utdanning til deg som ønsker spesialisering på Vg3-nivå som helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker. På kurset lærer du om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. Gjennomført kurs og bestått eksamen kvalifiserer for opptak til de helsefaglige utdanningene som er nevnt.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrømsvn, 15
Samlet pris:
23300
Undervisningstimer:
168
Tidspunkt:
09.00 - 15.00
Start:
Oppstart 19.01.2022. Kurset vil gå to dager i uken på dagtid
Slutt:
03.06.2022
Kursid:
3756900484

Helseservice Vg2

Helseservice Vg2 er en utdanning til deg som ønsker spesialisering på Vg3-nivå som helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker. På kurset lærer du om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. Gjennomført kurs og bestått eksamen kvalifiserer for opptak til de helsefaglige utdanningene som er nevnt.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrømsvn, 15
Samlet pris:
23300
Undervisningstimer:
168
Tidspunkt:
09.00 - 15.00
Start:
Oppstart 17.08.2022. Kurset vil gå på onsdager og fredager på dagtid
Slutt:
25.11.2022
Kursid:
3782310484

Helseservice Vg2

Helseservice Vg2 er en utdanning til deg som ønsker spesialisering på Vg3-nivå som helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker. På kurset lærer du om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. Gjennomført kurs og bestått eksamen kvalifiserer for opptak til de helsefaglige utdanningene som er nevnt.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
19100
Undervisningstimer:
90
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Start:
Oppstart 22.08.2022. Kurset vil gå på to kvelder i uken (mandag og onsdag)
Slutt:
30.11.2022
Kursid:
3782338516