Helseservice Vg2

Helseservice Vg2 er en utdanning til deg som ønsker spesialisering på Vg3-nivå som helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker. På kurset lærer du om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Gjennomført kurs og bestått eksamen kvalifiserer for opptak til helsefaglig utdanning på disse linjene.

Helseservice

Om studiet

Dette lærer du

Helsefremmende arbeid

Programfaget handler om sammenhengen mellom livsstil, kosthold, fysisk og psykisk helse og livskvalitet. Du får en innføring i:

 • helsefremmende og forebyggende arbeid
 • rusmidler, infeksjoner, forgiftninger
 • allergi og legemidler
 • helse, miljø og sikkerhet ( HMS) og ergonomi

Kommunikasjon og samhandling

Programfaget handler om kommunikasjon med pasienter, kunder og kollegaer. Du lærer om:

 • kommunikasjonsteknikker
 • respekt, toleranse og samhandling
 • samarbeid og konflikthåndtering
 • dokumentasjonsplikt
 • personvern og taushetsplikt.

Yrkesutøvelse

Programfaget gir en innføring i de kravene og utfordringene som blir stilt til helsesekretæren, tannhelsesekretæren og apotekteknikeren. Viktige temaer er:

 • arbeidsglede
 • ansvar på jobb
 • etikk i arbeidslivet
 • hvordan yte service
 • administrative oppgaver
 • kontortekniske oppgaver
 • Lover og regler for helsepersonell

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker å  bli apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær, og har Vg1 Helse- og oppvekstfag eller tilsvarende realkompetanse.

Dersom du har tatt grunnskolen i utlandet, må du ha bestått Norskprøven skriftlig og muntlig på B1-nivå.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning, virtuelt klasserom eller nettstudier. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

For deg som velger nettstudier er studieløpet basert på pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver og innsending av oppgaver. Som nettstudent får du en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Eksamen

Som privatist går du opp til eksamen i hvert programfag og en tverrfaglig eksamen. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på https://www.nfk.no/.

Veien videre

Når du har bestått eksamener, kan du søke om spesialisering på Vg3-nivå som helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker.

I tillegg må du ha bestått eksamen i fellesfag fra Vg1 og Vg 2  (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving).

Voksne som har mer enn 5 års yrkespraksis i full stilling (uansett yrke) kan søke om fritak i fellesfagene. Det er fagopplæringskontoret i ditt fylke som vurderer yrkespraksisen din.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Helseservicefag Vg2 - Nettbasert

Helseservice Vg2 legger grunnlaget for flere yrkesspesialiseringer innen helsesektoren. Vårt kurs er nettbasert og du kan velge selv når du vil starte.Helseservice Vg2 er neste trinn etter Helse- og oppvektstfag Vg1. Utdanningen er et tilbud til deg som ønsker spesialisering på Vg3-nivå som helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker. Gjennomført kurs og bestått eksamen kvalifiserer for opptak til helsefaglig utdanning på disse linjene.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
20000
Undervisningstimer:
0
Kursid:
351
Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
18200
Undervisningstimer:
90
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Start:
Kurset vil gå mandager og onsdager
Slutt:
02.06.2021
Kursid:
3610795008