Helse- og oppvekstfag Vg1

Helse- og oppvekstfag Vg1 er utgangspunktet for deg som ønsker en utdanning innen helse- og oppvekstfag. På kurset lærer du om helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, og yrkesutøvelse.

Med denne utdanningen kan du bygge på til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider,  helsefagarbeider, ambulansearbeider eller autorisasjon som apotektekniker, fotterapeut eller helsesekretær.

Det stilles nå strengere krav til norskkunnskaper hos de som jobber i helsesektoren. For deg med behov for norskopplæring tilbyr vi derfor et eget kurs som kombinerer arbeidsrettet norskopplæring med de helsefaglige emnene som ligger i fagplanen til Helse- og oppvekstfag Vg1.

Helse-og-oppvekst klasse

Om studiet

Dette lærer du

Disse temaene inngår i utdanningen:

  • helsefremmende arbeid
  • kommunikasjon og samhandling
  • yrkesutøvelse

Du kan lese mer om læringsmålene i den offentlige læreplanen for helse- og oppvekstfag Vg1.

Hvis du velger kurset Helse- og oppvekstfag Vg1 med arbeidsrettet norsk får du i tillegg norskopplæring som relateres til de helsefaglige temaene og som forbereder deg til Norskprøven på B1-nivå. Her lærer du:

  • relevant og fagretta vokabular
  • relevante og yrkesretta begreper og faguttrykk
  • språksystem
  • relevante tekstsjangre for yrkesutøvelse og eksamen
  • kommunikative og språklige strategier

Hvem er kurset for

Helse- og oppvekstfag Vg1 er grunnkurset du trenger for å bygge på videre til fagbrev eller autorisasjon i helsefaglige yrker som blant annet helsefagarbeider, helsesekretær, apotektekniker, ambulansefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Dersom du har tatt grunnskolen i utlandet må du ha bestått Norskprøven skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå. 

Helse- og oppvekstfag Vg1 med arbeidsrettet norsk er spesielt utviklet for deg som har behov for integrert norskopplæring for å få fullt utbytte av undervisningen i utdanningen. For å delta på dette kurset må du kunne dokumentere norskkunnskaper på minimum A2-nivå på alle fire delprøvene av Norskprøven.

Gjennomføring

Helse- og oppvekstfag Vg1 tilbys som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom, avhengig av hvor du velger å ta utdanningen.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Helse- og oppvekstfag Vg1 med arbeidsrettet norsk gjennomføres som ordinær klasseromsundervisning med oppgaveløsing og individuell veiledning.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon,  vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som privatist går du opp til eksamen i hvert programfag. I tillegg går du opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår. Eksamen arrangeres to ganger i året. Du melder deg opp på www.privtatistweb.no.

Kurset Helse- og oppvekstfag med arbeidsrettet norsk forbereder deg også til Norskprøven på B1-nivå. Du melder deg opp til Norskprøven på www.kompetansenorge.no. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp. Frist for oppmelding er cirka to måneder før prøvedatoen.

Veien videre

Når du har bestått eksamen kan du utdanne deg videre til yrker som for eksempel barne- og ungdomsarbeider, ambulansearbeider, helsefagarbeider, helsesekretær, apotektekniker eller fotterapeut.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Helse- og oppvekstfag Vg1

Helse- og oppvekstfag Vg1 er utgangspunktet for deg som ønsker en utdanning innen helse- og oppvekstfag. På kurset lærer du om helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, og yrkesutøvelse. Med denne utdanningen kan du blant annet bygge på til fotterapeut, helsesekretær, apotektekniker samt fagbrev som ambulansefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Lillestrøm, Dampsagveien 2, Helsebygget Lillestrøm
Samlet pris:
19400
Undervisningstimer:
96
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Start:
13.8.2020 Kurset vil gå tirsdager og torsdager
Slutt:
15.12.2020
Kursid:
3338062000

Helse- og oppvekstfag Vg1

Helse- og oppvekstfag Vg1 er utgangspunktet for deg som ønsker en utdanning innen helse- og oppvekstfag. På kurset lærer du om helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, og yrkesutøvelse. Med denne utdanningen kan du blant annet bygge på til fotterapeut, helsesekretær, apotektekniker samt fagbrev som ambulansefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
19400
Undervisningstimer:
96
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Start:
13.8.2020 Kurset vil gå tirsdager og torsdager
Slutt:
15.12.2020
Kursid:
3338020484

Helse- og oppvekstfag Vg1

Helse- og oppvekstfag Vg1 er utgangspunktet for deg som ønsker en utdanning innen helse- og oppvekstfag. Du kan bygge på til fotterapeut, helsesekretær, apotektekniker samt fagbrev som ambulansefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider.Undervisningen følges via egen PC en kveld i uken. Vi har noen gratis kursplasser for permitterte og arbeidsledige. Hvis du søker om deltakelse på bakgrunn av ekstraplasser fra DIKU, legg inn om du er arbeidsledig eller permittert + navn på arbeidsgiver.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
16500
Undervisningstimer:
60
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Start:
FULLT! 18.8.2020, kurset vil gå tirsdager
Slutt:
01.12.2020
Kursid:
3339150101

Helse- og oppvekstfag vg1 intensivkurs

Helse- og oppvekstfag Vg1 er utgangspunktet for deg som ønsker en utdanning innen helse- og oppvekstfag. På kurset lærer du om helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, og yrkesutøvelse. Med denne utdanningen kan du blant annet bygge på til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, eller ambulansearbeider.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Gol
Samlet pris:
17500
Undervisningstimer:
80
Tidspunkt:
17.00 - 21.30
Start:
25.08.2020
Slutt:
08.12.2020
Kursid:
3377233550