Apotektekniker Vg3

Utdanningen passer for deg som ønsker å søke autorisasjon som voksen. Du har erfaring fra eller ønsker å jobbe på apotek. På kurset lærer du mer om kundeveiledning, legemidler og andre apotekvarer. Undervisningen gjennomføres som nettstudier.  

Kurset forbereder deg til privatisteksamen i hvert programfag. Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse og du søker autorisasjon på bakgrunn av ditt vitnemål. 

Om studiet

Dette lærer du

Helsefremmende arbeid

Dette programfaget omhandler veiledning av kunder om forebygging og behandling av plager og sykdommer. Disse temaene inngår:

  • Legemiddelkunnskap og informasjon om riktig legemiddelbruk
  • Tekniske hjelpemidler
  • Sykepleieartikler, naturlegemidler
  • Andre apotekvarer og førstehjelp

Kommunikasjon og samhandling

Her lærer du om individuelt tilpasset informasjon og veiledning. Disse temaene inngår:

  • Individuelt tilpasset informasjon og veiledning
  • Kommunikasjonsteknikker, service og samhandling med kunder og samarbeidspartnere
  • Etisk refleksjon og konflikthåndtering

Yrkesutøvelse

Disse temaene inngår:

  • Legemiddelframstilling
  • Logistikk og teknisk håndtering av legemidler og andre varer
  • Håndtering av apotekenes IT-systemer, prinsipper for kvalitets- og internkontroll og relevant regelverk

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har arbeidet eller arbeider på apotek, og ønsker å bli autorisert apotektekniker. Opptakskrav er enten:

Dersom du blir tatt opp på realkompetansegrunnlag må du i tillegg ha bestått grunnskoleeksamen i norsk, eller ha bestått Norskprøven skriftlig og muntlig på B1 nivå. 

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som nettstudier. Som nettstudent får du en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

Vi bruker læringsplattformen Moodle, hvor du finner fagstoff, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Sammen med pensumbøkene gir dette deg grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet og forbereder deg til eksamen.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til Lånekassen.

Er du medlem i en fagorganisasjon,  vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som privatist går du opp til eksamen i hvert programfag. I tillegg går du opp til en praktisk eksamen der de felles programfagene inngår.

Eksamen arrangeres 2 ganger i året. Du melder deg opp på PrivatistWeb. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb.

Veien videre

Vitnemål fra videregående skole er grunnlaget for å søke autorisasjon. For å få vitnemål må du, i tillegg til å ha bestått eksamenene ovenfor, ha eksamen i allmenne fag fra tidligere videregående utdanning

Det er fagopplæringskontoret i ditt fylke som vurderer yrkeserfaringen din.

Du har valgt:

Apotektekniker VG 3, nettbasert

Som nettstudent får du den mest fleksiblemåten å studere på. Du leser på egenhånd, men har en veileder du kan henvendedeg til og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. Du kan studere hvor duvil og når du vil, og bestemmer selv din egen progresjon.Innsendingsoppgavene vil forberede deg tileksamen. Som apotektekniker jobber du med kundebehandling ogveiledning innen riktig legemiddelbruk. Dette krever kunnskap om ulikesykdommer og legemidler både med og uten resept. Du jobber i team, men må også kunne ta selvstendige valg.Folkeuniversitetet Nettstudier tilbyr den teoretiskedelen til Apotektekniker Vg3.  Vianbefaler at du parallelt med teorien også har praksis på apotek. Etter beståtteksamen søker du om autorisasjon.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
25000
Kursid:
363