Rørlegger

Kurset passer for deg som har allsidig erfaring fra rørleggerbransjen, og vil ha svennebrev.   Du lærer mer om utstyr og materialer, tegningsforståelse, planlegging og kalkulasjon, service og kommunikasjon.    

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Om studiet

Dette lærer du

Sanitæranlegg

Programfaget omhandler utvendige og innvendige vann- og avløpsledninger og sanitærutstyr. Det omfatter også tetthets- og trykkprøving og montering og rehabilitering av sanitæranlegg.

Vannbårne energianlegg

Programfaget omhandler tegning, dimensjonering, montering og igangsetting av enkle vannbårne varmeanlegg og varmepumpeanlegg. Det omfatter også ulike sveisemetoder og metoder for bøying av rør og bruk av digitale verktøy til varmeutregninger.

Sprinkleranlegg

Programfaget omhandler oppbygging og montering av vannbårne sprinkleranlegg i boliger. Valg av materiale og utstyr hører også med.

Energigassanlegg

Programfaget omhandler oppbygging, virkemåte og montering av energigassanlegg i boliger. Det omfatter også dimensjonering og materialuttak til energigassanlegg og egenskapene til ulike energigasser.

Bransjelære

Programfaget omhandler organisering, kundebehandling og yrkesetikk. I faget inngår gjeldende regelverk om helse, miljø og sikkerhet. Valg og bruk av materiale, verktøy, metoder og utstyr hører også med.
Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen faget og som ønsker svennebrev.

Opptakskrav er fullført grunnskole. Dersom du har grunnskole fra utlandet må du dokumentere norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Undervisningen foregår på deltid over ett år.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no.

For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb.

Veien videre

For å kunne ta svenneprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer svenneprøven.

Bestått fagprøve fører frem til svennebrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Rørlegger

Kurset passer for deg som har allsidig erfaring fra rørleggerbransjen, og vil ha svennebrev. Du lærer mer om utstyr og materialer, tegningsforståelse, planlegging og kalkulasjon, service og kommunikasjon. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
23500
Undervisningstimer:
104
Tidspunkt:
18.00 - 21.00
Start:
24.09.2020
Slutt:
27.05.2021
Påmeldingsfrist
15.08.2020
Kursid:
3344364608