Blomsterdekoratør

Kurset passer for deg som har allsidig erfaring innen blomsterdekoratørfaget og ønsker fagbrev. Dette er et kreativt men også variert yrke. Som blomsterdekoratør skal du i tillegg kunne kundebehandling, innkjøp og varebehandling og lagerstyring.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Om kurset

Dette lærer du

Utdanningen følger offentlig læreplan i blomsterdekoratørfaget. Den består av tre kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

Blomsterdekorering

Kjerneelementet blomsterdekorering handler om å skape blomsterfaglige produkter med allsidig design og uttrykk, og om å kunne skape og tilpasse produkter og tjenester ut fra behovene til kunden, kulturen og tradisjonene i faget. Det handler videre om praktiske ferdigheter ved bruk av ulike teknikker og relevante verktøy og om å utføre arbeid i samsvar med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet. Dette kjerneelementet handler også om kunnskap om et bredt utvagl av materialer og tekniske løsninger og om å kunne bruke dette i praktisk arbeid. I tillegg handler det om å eksperimentere med materialer og handverksteknikker for å skape nye produkter og utvikle faget i tråd med skiftaede moter og trender i samfunnet.  

Kommunikasjon og arbeidsliv

Kjerneelementet kommunikasjon og arbeidsliv i Vg3 blomsterdekoratørfaget handler om å benytte ulike kommunikasjonsformer i samspill med arbeidsgiver, kollegaer, kunder, leverandører og samarbeidspartnare. Det handler også om å avdekke og analysere kundens ønsker og forventninger, visualisere kundens ideer og sikre felles forståelse av produktet. Videre handler det om å bruke og vurdere strategier for å møte livssituasjonene til kundene og behovene, kulturen og tradisjonene deres. I tillegg handler dette kjerneelementet om å eksponere materialer og produkter og presentere blomsterprodukter i utstilling. Det omfatter markedsføring i produksjonsprosessene, økonomi og salg. Dette kjerneelementet handler dessuten om å bruke aktuell teknologi og visuelle virkemidler til å markedsføre og formidle blomsterprodukter på en estetisk måte.

Materialkunnskap

Kjerneelementet materialkunnskap handler om forståelse for de visuelle og fysiske egenskapene og den kulturelle betydningen av et bredt utvalg av botaniske materialer. Det handler også om å eksperimentere med et utvalg av planter, snittblomster og andre botaniske materialer, og å kjenne til navnene, varebehandlingen, opphavet, sesongen, bruksområdet og holdbarheten deres. Det handler videre om å bruke tekniske hjelpemidler i produksjonsprosessae for å oppnå et estetisk visuelt uttrykk og et funksjonelt produkt. I tillegg handlr det om kritisk å vurdere kvaliteten på materialene, og å benytte dem på en måte som tar vare på både økonomi og miljø.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innenfor blomsterdekoratørfaget og som ønsker fagbrev. Opptakskrav er fullført grunnskole. Dersom du har grunnskole fra utlandet må du dokumentere norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå. Mangler du noe av praksisen, kan du skaffe deg denne samtidig som du studerer hos oss.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller klasserom på nett, avhengig av hvor du velger å ta utdanningen. Med klasserom på nett følger du undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC: du sitter i et interaktivt klasserom og er en del av klassen.

Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år.

Nye læreplaner

Nye læreplaner for fagbrevløp for praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

  • Skriftlig eksamen mot gammel læreplan kan avlegges til og med høsten 2023
  • Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025

Hvis du har mindre enn to år med opparbeidet praksis i faget, så er det anbefalt å vente til høsten 2022 med å starte med teorien til fagbrev.

Ta kontakt med oss på telefon 22 47 60 15 hvis du er usikker på om dette gjelder for deg.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon,  vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget.

Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring.

Lignende kurs

Blomsterdekoratør

Utdanningen passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid med blomster og dekorasjoner, varebehandling og kundeveiledning. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
24300
Undervisningstimer:
88
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Start:
05.10.2022
Slutt:
24.05.2023
Kursid:
3781120484