Folkeuniversitetets blogg

Verden endrer seg lynraskt og vi må alle henge med

Livslang læring er kanskje et gammeldags begrep, men aldri har det vært mer aktuelt. Det beskriver hva vi faktisk må gjøre i omstillingens tid. Det har alltid vært omstillinger, men nå skjer de nesten over natten, sier styreleder Oddrun Johansen.

–Utviklingen går fort, det som skjedde i fjor er nødvendigvis ikke lenger aktuelt. Vi er nødt til å ta til oss ny kunnskap, og det må skje kontinuerlig. Folkeuniversitetet har mange forskjellige kurs og faglige utdanningstilbud. Det å være i arbeid og ha kompetansen som skal til for å gjør en god jobb er uhyre viktig. Det er bare å se på utviklingen. Det finnes mange ufaglærte i arbeidslivet, men de er de første som ryker ut under kriser og ledighetsperioder. Vi ser det tydelig nå under koronapandemien. Når innskrenkninger gjøres er det de ufaglærte som går først. Derfor er utdanning utrolig viktig. Livslang læring er viktig både for oss personlig, samfunnet og nasjonen. Alle må finne en utdanning som er riktig for seg, men man må også forstå at utdanningen man tar ikke nødvendigvis er tilstrekkelig for et helt liv i arbeid.

Kunnskap handler også om det man er interessert i på fritiden

Selv har Oddrun Johansen tatt høyere utdanning med senere påbygginger og kurs i godt voksen alder. Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen, og har ellers bygd på med endringsledelse, prosjektledelse og styrearbeid. I tillegg har hun tatt kurs hun har glede av privat, blant annet språkkurs, båtførerprøven, skrivekurs og kurs i slektsforskning. På Folkeuniversitetet tok hun kurs i spansk.

–Det å fylle på med kunnskap handler ikke bare om jobb, men også om aktiviteter vi har lyst til å lære utenom jobb. Jeg er i det hele tatt veldig opptatt av utdanning, og ser rollen som styreleder i Folkeuniversitetet som en arena for læring.

Nye stillinger vil komme og andre blir borte

–Mitt håp er at den nye organisasjonen skal samle seg rundt en utvikling der Folkeuniversitetet leverer det utdanningstilbudet som trengs til enhver tid, etablerer metodikk for pedagogikk tilpasset moderne verktøy og den digitale fremtiden vi ser. Koronaen har gitt oss et spark bak når det gjelder digitale løsninger. Det er bare starten. Mange jobber vil bli borte. Med automatisering vil nye stillinger og måter å jobbe på komme til når andre går bort. Og så har vi det grønne skiftet. Hva bringer det? En hel petroleumsnæring som har sysselsatt mange mennesker gjennom snart femti år skal bygges ned, samtidig som den grønne sektoren vokser frem. For eksempel vil omleggingen fra fossilt drivstoff til elektrisitet skape behov for ny kunnskap. Hva vil elektrifiseringen kreve av fremtidens ingeniører og elektrikere - og hvor mange elektrikere trenger vi? Verden endres i full fart, mens vi mennesker ikke har endret oss veldig. Det er spennende tider vi går i møte, sier Oddrun Johansen.

25.03.2021