Folkeuniversitetets blogg

Samfunnet trenger Folkeuniversitetet

I en tid hvor ledighetstallene skyter i været på grunn av koronapandemien og det er store endringer i arbeidsmarkedet, er det ingen som trenger å spørre om Folkeuniversitetet trengs, sier nytiltrådt styremedlem Andreas Borud.

–Folkeuniversitetet er en aktør i utdanningssystemet som spiller en viktig rolle nå når behovet for livslang læring og det å gi folk flere bein å stå på er større enn noensinne. Samfunnet trenger oss, og derfor har jeg så stor tro på Folkeuniversitetet som ideell utdanningsaktør. Det er spennende å få lov til å være med på utvikling av en felles strategi etter endringsprosessen med å slå sammen regionene i Folkeuniversitetet til en nasjonal slagkraftig organisasjon.

En viktig stemme i utdanningsdebatten

Som generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og tidligere leder for Elevorganisasjonen er han opptatt av skolepolitikk og ideelle aktører.

–Norge har sterke tradisjoner for å ha en ideell sektor som er selvstendig fra politikken og samarbeider med det offentlige. Den norske velferdsstaten er stor, men har ikke alle virkemidlene som trengs for å holde flere i arbeid lenger og øke kompetansen i arbeidslivet. De trenger å samarbeide med en aktør som Folkeuniversitetet som har en folkelig oppslutning, en lang historie og en sterk posisjon i ideell sektor. Vi spiller en viktig samfunnsrolle og skal bli en stadig viktigere stemme i debatten om livslang læring og fornying av folks kompetanse i arbeidslivet. Det skal være naturlig for politikere å spørre oss om råd og hjelp fordi vi er en stor og profesjonell tilbyder av utdanning med høy kvalitet.

I Folkeuniversitetet brenner folk for jobben sin

–Det at Folkeuniversitetet er en ideell aktør er viktig for de som jobber her og de som bruker oss. La oss si du er midtveis i arbeidslivet og får lyst til å lære noe nytt eller har falt utenfor arbeidslivet og vil inn igjen – da er Folkeuniversitetet et trygt valg. Lærerne går på jobb fordi de brenner for oppgaven sin. Man møter mennesker som samles for å løse et samfunnsproblem, ikke for å få størst mulig økonomisk utbytte. Norge trenger nettopp det engasjementet og den fleksibiliteten og nytenkingen som skjer i ideell sektor, sier Borud og ser frem til å være med på den videre utviklingen av Folkeuniversitetet.

25.03.2021