Folkeuniversitetets blogg

Klarer vi å dekke fremtidens kompetansebehov?

Det har i løpet av det siste året blitt uttrykt bekymring i mediebildet for de mange langtidsledige i Norge. Det poengteres at mange av de ledige ikke har kompetanse som samsvarer med næringene som melder om mangel på arbeidskraft. Heldigvis opplever vi at mange selv ser behovet for egen kompetanseheving.

Bare gjennom Folkeuniversitetet er det nå mellom 1000 og 1 500 voksne deltakere som forbereder seg til teoridelen til fagprøve som praksiskandidat. Regner vi i tillegg med de tre andre studieforbundene som sorteres under Kunnskapsdepartementet, er det så mange som 3 500 deltakere. Flertallet av disse sikter seg mot fagbrev innen helse- og byggfag, som ifølge NAVs bedriftsundersøkelse er de to fagområdene norske virksomheter har mest etterspørsel etter i 2022.

Dette er imidlertid ikke nok til å dekke det store kompetansegapet vi står overfor. Folkeuniversitetet er redd for at langt fra alle er kjent med hvilke muligheter de har, utover de tradisjonelle studieløpene, til å for eksempel ta fagbrev i voksen alder. For oss er det vel så viktig å se på hvilke muligheter de som står utenfor arbeidslivet har – og om disse mulighetene er gode nok.

Det er bred enighet om at Norge AS bør se på hvordan utdanningssektoren kan tilrettelegge for gode, fleksible ordninger for kompetansepåfyll. Det vil da bli ekstra viktig å inkludere studieforbundene i denne dialogen. Studieforbund er ideelle organisasjoner med lang erfaring, god kompetanse og har i tillegg gode forbindelser til både næringsliv og lokalsamfunn. Vi ønsker mer enn gjerne å være en aktiv bidragsyter for å dekke fremtidens kompetansebehov i Norge.

05.08.2022