Folkeuniversitetets blogg

En ny type kurs for voksenlærere

Vi er i gang med å utvikle en ny type kurs for voksenlærere, i samarbeid med partnerorganisasjoner fra en rekke europeiske land.

EBSN Professional Development Series for Basic Skills Teachers er et Erasmus+ prosjekt som utvikler videreutdanningskurs for voksenlærere. Folkeuniversitetet er en av i alt seks partnere, sammen med blant annet South East Technological University i Irland, og Universitetet i Pécs i Ungarn. 

Flere av modulene i kurset er relevante for alle voksenlærere; mens noen er spesifikt knyttet til å undervise i ulike grunnleggende ferdigheter. De seks modulene som etter hvert vil bli lansert i Norge er:

 - Deltakerinnflytelse (planlagt våren 2023)

 - Digital undervisning og læring (planlagt våren 2023)

 - Grunnleggende digitale ferdigheter (planlagt våren 2023)

 - Tilrettelegging av læringsprosesser

 - Mangfold og interkulturell forståelse

 - Grunnleggende lese og skriveferdigheter

Vi gleder oss til å høre mer om det spennende, multilaterale prosjektet!

07.11.2022