Folkeuniversitetets blogg

Baksiden ved digital undervisning

Omstillingen til undervisning over nett åpner opp for fleksibilitet og en mulighet til å studere uavhengig av tid og sted. Når det er sagt, byr den også på sine utfordringer.

Digital undervisning blir stadig mer vanlig, og det er lite som tyder på at kursdeltakere kommer til å vende tilbake til fysiske klasserom med det første. Ferske tall samlet inn av Folkeuniversitetet viser at 26% av kursdeltakere foretrekker delvis nettbaserte kurs, mot 18% som foretrekker ren fysisk klasseromsundervisning. Omstillingen til undervisning over nett åpner opp for fleksibilitet og en mulighet til å studere uavhengig av tid og sted. Når det er sagt, byr den også på sine utfordringer.

En utfordrende omstilling

Profilbilde_redigert

Ida Henanger underviser i helsefag ved Folkeuniversitetet og har mye erfaring med akkurat dette.

– Digital undervisning krever en veldig annerledes tilnærming til læring, og omstillingen var utfordrende. En av de første timene etter nedstengningen skulle jeg ha en presentasjon over Zoom, men fikk ikke til å dele skjermen min. Hele klassen ble sittende og vente, og det ble ganske dårlig stemning. I begynnelsen opplevde jeg også at kursdeltakerne tok mindre del i undervisningen enn de ville ha gjort i et fysisk klasserom.

Kompetanseheving gjennom tverrfaglig samarbeid

For å imøtekomme disse utfordringene tok Ida aktiv del i fora der lærere kunne dele sine erfaringer med digital undervisning.

– Jeg har deltatt i fagdager om digital undervisning der vi har hatt tverrfaglige diskusjoner om nettpedagogikk. Der var også politikere inne og diskuterte hvordan digital undervisning kan tilrettelegges. Det var veldig inspirerende. I tillegg har Folkeuniversitetet opprettet en nyttig portal der lærere kan dele erfaringer.

På denne måten oppdaget Ida nye, digitale måter å legge til rette for refleksjon og samhandling med kursdeltakerne.

– Virkemidler som breakout-rom, whiteboard og quizer gjorde at kursdeltakerne tok mer aktivt del i undervisningen. I tillegg setter jeg nå av mye tid til én-til-én samtaler på Zoom med deltakerne der vi snakker om deres fremtidsplaner og tanker om helsefaget.
Siden kursdeltakerne nå enkelt kan kontakte Ida gjennom chat-tjenester, opplever hun faktisk å få bedre kontakt med enkelte deltakere enn det hun ville ha fått i et fysisk klasserom.

Vi må samarbeide med lærerne

Ida lærte seg å navigere i det nye digitale landskapet, men det er mange lærere der ute som fortsatt møter på utfordringer. En studie utført av Ideas2evidence viste at bare en fjerdedel av de som underviser yrkesfag på nett har nettpedagogisk kompetanse. 82% av underviserne svarte at de gjerne ønsket mer opplæring i nettpedagogikk. Som utdanningsinstitusjon tar vi dette alvorlig, og vil fortsette å samarbeide med innovative lærere som Ida for å være med på å forme fremtidens digitale utdanningssfære.

21.12.2021