Test i utlandet

Vennligst les all informasjon du finner på denne siden og i dokumentene. Hvis du deretter har spørsmål, kontakt oss på bergenstesten@fu.no.

Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten) kan arrangeres ved godkjente teststeder i utlandet. Den skriftlige testen kan avholdes på en godkjent norsk utenriksstasjon som alle ambassader, konsulat eller sjømannskirker. Dessuten ved Beijings fremmedspråksuniversitet (BFSU/Beiwai), Universitetet i Beograd, Universitetet i Basel og Universitetet i Gdańsk. Den muntlige testen kan avholdes også ved utenlandske offentlige universiteter og utenriksstasjoner, som alle ambassader, konsulat eller sjømannskirker, og godkjente British Council testsentre. 

  • Skriftlig test i utlandet avholdes kun to ganger i året, i april og oktober.
  • Fra 2021 må en ha både muntlig og skriftlig test for å dekke norskkravet til Samordna opptak for opptak til universitet og høyskoler i Norge. 

Skriftlig test

Teststeder i utlandet må avholde testen innenfor følgende tidsrom:  
F.o.m. fredag 1.april t.o.m. tirsdag 5. april.
(I kartet på nettsiden og ved påmelding vil det stå fast dato 01.04)
Skriftlig testavgift er kr 3500,-

Søknadsfrist for test 1. april 2022: 2. mars 2022

Muntlig test

Teststeder i utlandet må avholde testen på følgende dager:
Mandag 17. januar eller onsdag 19. januar
mellom kl. 09.00–16.00 (norsk tid).
Testen avholdes via Zoom på teststedet.
Du får informasjon om tidspunkt for muntlig test i din profil innen en uke før testen.
Muntlig testavgift er kr 1500,-

Søknadsfrist for test januar 2022: 15. desember 2021

Slik melder du deg på:

  1. Les følgende informasjon om test i utlandet nøye: Informasjon til kandidater i utlandet.
  2. Henvend deg til ønsket teststed med en forespørsel om de kan påta seg ansvaret med å arrangere testen i tråd med retningslinjene.
  3. Be teststedet lese dokumentet informasjon til potensiell testarrangør nøye, og fylle ut skjemaet bekreftelse fra testarrangør og sende denne til bergenstesten@fu.no. Dokumentene finnes på engelsk under. 
  4. Når teststedet har bekreftet at de kan arrangere testen for deg, kan du melde deg på testen og betale her. Det er separat påmelding for skriftlig og muntlig test. Velg teststed "Utland". 
  5. Send inn søknadsskjema for kandidaten til bergenstesten@fu.no. Husk å oppgi teststed!